نمونه گیری تصادفی سیستماتیک (نظامدار)

 این روش زمانی استفاده می شود که تمام اعضای جامعه تعریف شده قبلاً به صورت تصادفی فهرست شده باشند.

در این روش نمونه گیری، فاصله و نظم نمونه گیری از تقسیم حجم جامعه بر حجم نمونه به دست می آید.

بدین معنا که در آن هر یک از افراد یک فهرست غیر رتبه بندی و بر اساس فاصله ای منظم و بر طبق نظم و ترتیبی مشخص به طور نظام دار انتخاب می شوند.

مثلاً در جامعه آماری ۱۰۰۰ نفری دانش آموزان، فهرستی از تمام آنان تهیه، سپس از هر ده نفر یک نفر به صورت تصادفی انتخاب می شود.

فرض کنید این انتخاب عدد ۴ باشد.

لذا دانش آموزان شماره های ۴، ۱۴، ۲۴، ۳۴ و... به طور منظم انتخاب خواهند شد.

این عمل تا انتخاب نمونه مورد نظر مثلاً ۱۰۰ نفر ادامه خواهد یافت.

این روش آسان تر از روش نمونه گیری تصادفی ساده است و تفاوت آن با روش نمونه گیری ساده در این است که در این روش، انتخاب هر عضو مستقل از انتخاب سایر اعضای جامعه نیست.

هنگامی که اولین عضو انتخاب شد، بقیه اعضای نمونه مورد نظر به صورت خودکار و نظام مند تعیین می شوند.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه