1- انتخاب موضوع جدید برای پژوهش

شما ممکن است در زمینه خاصی علاقمند به انجام پژوهش باشید اما نمی توانید موضوعی جدید و غیر تکراری و استاندارد که دارای پیشینه و ادبیات در دسترس باشد طراحی کنید.

ما می توانیم مطابق با نظرات شما حداکثر تا 24 ساعت تعداد پنج موضوع استاندارد و کاملا جدید و به شرط تایید ایرانداک یا سیکا و... طراحی نموده و تحویل شما دهیم.

هزینه انتخاب موضوع 50000 تومان می باشد که یکبار برای کل فرایند انتخاب موضوع (تا انتخاب نهایی عنوان) دریافت می شود .

چنانچه این موضوعات به هر دلیلی مورد تایید شما یا استاد راهنمای شما واقع نشد بدون دریافت هزینه دوباره، تا انتخاب نهایی، به تعداد مورد نیاز موضوع طراحی و ارسال می شود.

موضوعات از طریق ایمیل، پیامک یا تلگرام ارسال می شود.

رشته هایی که ما در این زمینه ها امکان ارائه خدمات داریم عبارتند از: روانشناسی کلیه گرایش ها، علوم تربیتی کلیه گرایش ها، مشاوره کلیه گرایش ها، روانپرستاری، مدیریت دولتی، و رشته های مرتبط با علوم رفتاری.

اگر مقالات بیس جدید یا مرتبط با موضوع خود بخواهید نیز تهیه و در اختیارتان قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.