روش های برآورد پایایی آزمون

روش های برآورد پایایی آزمون و پرسشنامه متنوع است که مهم ترین آن ها عبارت است از:

منظور از پایایی، ثبات آزمون در زمان های مختلف است که با روش های مختلفی اندازه گیری می شود:

۱. روش آزمون - باز آزمون یا آزمون مجددا 

۲. روش پایایی همتا و موازی 

۳. روش دو نیمه کردن (روش تصنیف)

۴. روش آلفای کرانباخ 

۵. روش کودر ریچاردسون .

از دیگر انواع پایایی می توان به پایایی ارزیابها و پایایی همسانی درونی اشاره کرد.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه