1 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی مادران کودکان اوتیسم.

2 مقایسه طرحواره های هیجانی، کنترل عواطف و فرسودگی هیجانی در افراد درای اختلال پرخوری، کم خوری و عادی.

3 بررسی نقش واسطه ای نارسایی شناختی در رابطه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی با ناگویی هیجانی .

4 پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس باورهای غیر منطقی و سبک های شناختی.

5 پیش بینی ناگویی هیجانی براساس سبک های اسناد و مکانیسم های دفاعی در ... .

6 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم روان شناختی مادران کودکان بیش فعال.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه