1 بررسی رابطه مکانیسم های دفاعی و سبک های اسناد با کیفیت زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

2 بررسی رابطه طرحواره های هیجانی و کنترل عواطف با بلوغ عواطف در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

3 بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و ناگویی هیجانی با سبک های ابراز و مهار خشم در مادران کودکان کم توان ذهنی.

4 پیش بینی معناداری زندگی براساس راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

5 بررسی نقش سبک های حل تعارض و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی در مادران کودکان کم توان ذهنی.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه