1 بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان.

2 نقش واسطه ای سبک های اسناد در رابطه بین خلاقیت هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان.

3 بررسی میزان اثربخشی قصه گویی بر سازگاری اجتماعی و تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع ابتدایی.

4 بررسی تاثیر اختلال خواب بر سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی.

5 نقش واسطه ای تعلل ورزی در رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و اضطراب امتحان در دانش آموزان.

6 بررسی اثر بخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان مقطع ابتدایی.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه