صاحبنظران تعاریف متعددی از خلاقیت، نوآوری، تغییر، انطباق و کارآفرینی ارائه دادند. برخی خلاقیت و نوآوری را با تغییر معادل دانسته اند و برخی آن را مترادف و انطباق و کارآفرینی می دانند. از این رو بررسی تعاریف ضرروی می باشد.


فهرست محتویات این مقاله (عنوان و شماره صفحه) :

خلاقیت سازمانی 1 تعریف خلاقیت از دید سازمانی 4 خلاقیت و نوآوری: ارتباط و تفاوت ها 4 فرایند خلاقیت 6 محرک های فرایند خلاقیت 7 اصول حاکم بر خلاقیت 8 روش های ایجاد تفکر خلاق 9 1) شیوه استقرایی ( روش از جز به کل رسیدن): 9 2) روش قیاسی: 9 3) روش تمثیل یا مدلسازی: 9 4) شیوه اشراقی: 9 5)روش تفکر خلاق: 9 6) تفکر سببی یا علی: 10 7) تفکر تحلیلی و قضاوتی: 10 اهمیت خلاقیت 10 عوامل مؤثر در خلاقیت 11 مهارت های مربوط به خلاقیت: 11 نحوه ترغیب به خلاقیت 12 نقش مدیران در ایجاد سازمانهای خلاق 13 موانع خلاقیت 14 پیشنهادهای عملی برای خلاقیت 15 پیشینه تحقیق 16 مروری بر تحقیقات انجام شده 16 تحقیقات داخلی 16 تحقیقات خارجی 18 منابع فارسی 20 منابع انگلیسی 23


بخشی از این مقاله :

- خلاقیت : به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. در تعریف دیگر گفته می شود خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصربه فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست. - نوآوری: به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت است که می تواند یک محصول جدید خدمت جدید یا راه حل جدید برای انجام کارها باشد. - نوآوری به فرایند ادراک یا ایجاد دانش مربوط و تبدیل آن به محصولات و خدمات بهبود یافته و یا جدید برای افرادی که خواهان آن هستند می باشند. - تغییر: ایجاد هرچیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد.

تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یک فکر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص می شود. بنابراین نوآوری سازمانی؛ اتخاذ ایده هایی است که برای یک سازمان جدید تلقی می شود. از این رو تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما متغیرها تغییر های نوآوری نیستند مانند سازمان هایی که تقلید می کنند و روشی را کپی می نماید یک تغییر ایجاد کرده اما نوآوری نکرده است. - انطباق: یعنی توانایی روبه روشدن با شرایط احتمالی آینده، به گونه ای که خلائی ایجاد نشود. حال ممکن است شرایط احتمالی آینده، فرآیند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصولات خدمات و روش های جدید عملیات یعنی نوآوری باشد یا استفاده از فرصت ها و مواجهه با خطرات و تهدیدات باشد.

- کارآفرینی : به معنی فراگرد شکار فرصت ها به وسیله افراد به طور انفرادی یا سازمانی بدون در نظر گرفتن منابع موجود و در اختیار آنها می باشد وکارآفرینی سازمانی کسی است که در داخل یک سازمان محصولات و فن آوریهای جدید را کشف می کند و به بهره برداری می رساند. بنابراین می توان گفت خلاقیت عبارت از ترکیب مجدد عقاید، اندیشه ها، افکار، تصورات و مفاهیمی است که برای فرد شناخته شده اند اما به طور مدوام به شیوه ای جدید و متفاوت با قبل آرایش می یابند. عملی که یک طراح و برنامه ریز انجام می دهد و در واقع کاربردی ساختن فکر و آرایش جدید داده به فکر ایده است ( سید جوادین، 1388).

تعریف خلاقیت از دید سازمانی خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان « مثلا افزایش بهره وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر تولیدات یا خدمات جدید و...رابینز خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان می کند. هالپون خلاقیت را توانایی شکل دادن به ترکیب تازه ای از نظرات یا ایده ها برای رسیدن به یک نیاز یا تحقیق یک هدف می داند. از دیدگاه پرکینز، تفکر خلاق، تفکری است که به نحوی تشکیل شده که منجر به نتایج تازه و خلاق می شود ( احمدی، 1388).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
کد فایل 48 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه