در دوران قاجار، با به وجود آمدن فاصله طبقاتی بالا میان افراد صاحب نام و منصب و مردم عادی، شاهد بازنمود آن در فضای شهری هستیم.


فهرست محتویات این مقاله :

تاریخچه شهر تهران

تاریخچه طبقاتی شدن فضای شهر تهران

تهران در دوران معاصر

شاخص نخست شهری تهران

منابع فارسی

منابع غیرفارسی


بخشی از این مقاله :

در دوران قاجار، با به وجود آمدن فاصله طبقاتی بالا میان افراد صاحب نام و منصب و مردم عادی، شاهد بازنمود آن در فضای شهری هستیم. اگرچه در طول تاریخ همواره جدایی میان طبقات وجود داشته است، اما بازنمایی عمدی آن در تولید فضای شهری در تهران، نمونه جالبی است. نیاز طبقه اشراف و اعیان جامعه برای جدایی از بافت های قدیمی و طبقات دیگر جامعه تا جایی مورد توجه حکومت قاجار قرار گرفت که:

هدف اصلاح ساختار کالبدی تهران (درسال1247ه.ش) تاحدی، ایجاد بستر لازم برای ساختار جدید اجتماعی قطب بندی شده بود که از طریق گسترش شهر و ایجاد محله های جدید برای طبقات بالا صورت گرفت. در ساختار جدید شهری، طبقات فوقانی و تحتانی اجتماع جدا از یکدیگر در بخش های شمالی و جنوبی شهر سکنی گزیدند. به این ترتیب، فرایند جداسازی فضایی طبقات اجتماعی آغاز گردید که همچنان تا به امروز مهم ترین ویژگی شهر به شمار می رود» (مدنی پور، 1381: 53).

به تبع این نیاز جدید احساس شده، روند اختصاص دهی بخش های خوش آب و هوای شمال تهران به طبقات ثروتمند تسریع می شود که شهر را به یک فضای دستکاری شده تبدیل می شود که به شکل عمدی به یک واحد دوقطبی و دوریختی تبدیل شده است.

انتقال سرمایه به بخش های شمالی و مداخله عمدی دولتی و اشخاص در طراحی فضاها با هدف ایجاد تمایز طبقاتی باعث می شود که شهر در بخش شمالی و جنوبی به دو شکل متفاوت سازماندهی و اداره شود. به عبارتی: «یک ساختار شهری دوقطبی با ریخت شناسی دوگانه به وجود آمد.

به این ترتیب که در یک سو میدان قدیمی با نهادهای سنتی قدیمی پیرامون آن در بخش های قدیمی شهر واقع شد و میدان جدید با نهادهای جدید پیرامونش در مناطق جدیدالاحداث قرار گرفت. این ویژگی دوقطبی شهر، نخستین تجلی شکاف ماندگار شمال و جنوب بود» (مدنی پور، 1381: 53).


موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 34 صفحه
کد فایل 23 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه