یعنی پیدایش اساطیر، پاسخ به همان نیازهای درونی بشر برای شناخت جهان پیرامونش است. ریشه ی آن به دوران غارنشینی می رسد که انسان پرسش های بسیار پیچیـده ای از هستی برایش پیش می آمــد؛ از خورشیــد ( آیین میترایسم )، از ماه و ... . این را در نشانه های گوناگون اسطوره ای و در نقش برجسته ها می بینیم. به تدریج انسان ابتدایی با تعریف اسطوره ها، بین خود و جهان هستی محور ارتباطی به وجود آورد. هر یک از اسطوره ها به یک شکل، معنای آن تجلی پیدا می کند.

وقتی می خواهد مقوله سرزمین را مطرح کند اسطوره آرش را خلق می کند. وقتی می خواهد این جهان و آن جهان را ترسیم کند نماد گل نیلوفر را خلق می کند. زیرا ریشه گل نیلوفر در مرداب و گل هایش رو به آسمان است. به این شکل انسان عرفانی را به شکل نمادین به تصویر می کشد. وقتی قرار است هویت و ذات انسان را مطرح کند به نام ها می پردازد. در اسطوره های کهن، در شاهنامه می بینیم فریدون سه پسر دارد که بزرگ و جوان شده اند ولی هنوز اسمی ندارند.

مادر این را گوشزد می کند. فریدون می گوید نام، باید مبتنی بر هویت هر فرد باشد. به همین دلیل سه پسر یک سفر اودیسه ای به سرزمین هاماوران می کنند. همین طور در شاهنامه سیاوش را داریم که به معنی اسب سیاه است. داستان آن، یکی از داستان های تراژدی شاهنامه است. در داستان تراژدی سیاوش، این تراژدی را در اسم، اسب و در کل زندگی او می بینیم و کاملا قابل پیش بینی است. در واقع فردوسی از همان ابتدا این را بیان می کند.

مثل تعزیه که از آغاز می دانید که قرار است چه پیش بیاید. نشانه ها را در بیرق ها و لباس ها می بینید و معنایش روشن است. زیبایی آن ها در همان رمزوار بودن آن هاست که اگر برای هزارمین بار مخاطب ببیند باز هم لذت بخش است. جهان اسطوره، یک جهان پیچیده است. در دهه های اخیر است که در حوزه اسطوره شناسی، از تک تک این نمادها رمز گشایی می شود. بیش تر، متونی است از نسل کتاب نویسانی چون ندوشن ها، جنیدی ها و محجوب ها که به اسطوره ها پرداخته اند.

اما آن ها بیش تر، تفسیر اسطوره ها را بر عهده داشته اند نه تاویل آن ها را. امروزه با گسترش نظریه های متفاوت در اسطوره شناسی، آرام آرام از تک تک اسطوره ها رمزگشایی می شود. با فاصله ای که ما با خالق اسطوره ها داریم یعنی کسانی که با طبیعت یکی بودند و خود را بخشی از طبیعت می دانستند، این رمزگشایی لازم است. اما در سیر تاریخ، کم کم از اسطوره ها دور شده ایم. یک بخش از این فاصله، مربوط به فرهنگ مدرن است. از دوره مادرسالاری به بعد، فاصله انسان با اسطوره به دلیل شرایط زندگی، بیش تر و بیش تر شد.

به طوری که به یک باره با آن ها بیگانه شد. دیگر نمی دانیم پاشنه آشیل و چشم سیاوش چیست؟ امروزه آن ها برای ما تبدیل به داستان شده اند. در حالی که برای انسان های نخستین، آن ها داستان نبوده اند. بلکه فلسفه زندگی و هستی بوده اند و با آن ها زندگی می کرده اند و هستی را تفسیر و تاویل می نمودند. به همین دلیل در اکثر کتب دینی، داستان و قصه وجود دارد که میراث همان دوران بشریت هستند. دورانی که انسان با این داستان ها می اندیشید و حیات برایش معنا پیدا می کرد.

آن ها عین زندگی بودند. پس از آن ما به علت بیگانگی مجبور شدیم به سراغ رمزگشایی اسطوره ها برویم. چرا گرزگاوسر، رستم به دست می گیــــرد؟ با شجره شناسی آن به آغـــاز فرهنگ پهلوانی می رسیم. به فریدون، به میترایسم و به شخصیت گاو می رسیم. همین طور به عقب برمی گردیم تا اسطــوره را بتوانیم رمزگشایی کنیم. ریشه ها مانده اند. از منظـــر جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی و نماد شناسی نگاه می کنیم تا معناها را دریابیمعنوان این فایل : مصاحبه با اندیشمندان درباره اسطوره و اسطوره سازی

موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 63 صفحه
شماره فایل mn01


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی