تعریف مفهومی و عملیاتی تاب آوری در پروپوزال

تعریف مفهومی :

تاب آوری: تاب آوری تنها مقاومت منفعل در برابر آسیب یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامون خود است(اعتبار جهرمی،1389).

تعریف عملیاتی :

تاب آوری: دراین پژوهش در برگیرنده ی نمره ای است که آزمودنی در پرسش نامه ی کونور ودیوید سون (2003 )، کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه سبک های دلبستگی، مهارت های مقابله ای، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27 صفحه
شماره: T48قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: