1 بررسی اثر بخشی فراشناخت درمانی بر نگرش های ناکارآمد و کنترل عواطف نوجوانان دختر مبتلا به اختلالات خوردن.

2 بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی با سبک های ابراز و مهار خشم.

3 پیش بینی کیفیت زندگی براساس سبک های شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان متاهل.

4 مقایسه مهارت های ذهن آگاهی، باورهای فراشناخت و تحریف های شناختی در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل و افراد سالم.

5 بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویر بدن، خود شی انگاری و عزت نفس جنسی زنان مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه