1. طراحی و اثربخشی بسته روانی-آموزشی بر تعلل ورزی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه.

2. تاثیر طراحی آموزشی مبتنی بر کنجکاوی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری.

3. مقایسه میزان اثر بخشی مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر درگیری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش اموزان مقطع دبیرستان.

4. بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی) در رابطه بین درگیری تحصیلی و جهت گیری اهداف در دانش آموزان.

5. بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر سازگاری تحصیلی، سبک های یادگیری و مدیریت زمان دانش آموزان.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه