1 اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی، راهبرد های مقابله ای و سلامت روان سالمندان ساکن در سرای سالمندان.

2 پیش بینی مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانی براساس الگوهای ارتباطی و سبک های فرزند پروری.

3 مقایسه جهت گیری زندگی، ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روان شناختی در نوجوانان دارای پدر معتاد و غیر معتاد.

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه