1 مقایسه بهزیستی روان شناختی، سبک های اسنادی و خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری

2 بررسی اثربخشي آموزش پذيرش/ تعهد بر خوپنداره ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری ریاضی

3 مقایسه میزان اثر بخشی آموزش فراشناخت و آموزش توجه بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری ریاضی

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه