ب) در دسترس باشد. و بروز باشد و با شبکه های اجتماعی (برای ارتباط آسان تر) آشنا و آشتی باشد.

ج) نفوذ زیادی در گروه آموزشی و میان دیگر اساتید داشته باشد به عبارت دیکر اساتید دیگر روی حرف ایشان حرف نزنند.

بانک موضوع پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

2- حتما با گرفتن وقت قبلی به استاد راهنما رجوع کنید به نحوی که آمادگی ملاقات شما را داشته باشد.

3- بهتر است در مرتبه اول تنها یک موضوع را به استاد راهنما نشان دهید و در صورت عدم تایید استاد موضوع دیگر را حتما یک جلسه دیگر با گذشت حداقل یک روز نشان دهید.

4- در رویارویی با استاد مورد نظر باید آنچنان قوی ظاهر شوید که استاد مربوطه رغبت کافی برای پذیرش راهنمایی شما را داشته باشد.

5- در زمان خستگی استاد به او رجوع نکنید.

6- زمانی که با دیگران همراه است درباره موضوعاتتان با او سخن نگویید.

7- سعی کنید ابتدا تلفنی یا از طریق ایمیل مساله را برای او شرح دهید تا آمادگی لازم برای جلسه حضوری را داشته باشد.

8- در دیدار با استاد برای گرفتن تاییدیه او تا حدی معقول سماجت به خرج دهید.

9- از اینکه وقت کافی ندارید و یا از عاقبت انجام کار پایان نامه می ترسید یا اگر استرسی دارید این حس را به استاد منتقل نکنید و در این زمینه سخنی نگویید.

10- یکی از بهترین راه ها ارسال موضوع برای استاد از طریق ایمیل است، که بعد از آن بهتر است با استاد جلسه حضوری داشته باشید.

 

بانک موضوع پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

بخش دوم: 150 موضوع پایان نامه روانشناسی علوم تربیتی و مشاوره:

1. اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی، راهبرد های مقابله ای و سلامت روان سالمندان ساکن در سرای سالمندان.

2. اثربخشی آموزش مهارت های شوخ طبعی بر رضایت از زندگی، تاب آوری و خودتنظیمی هیجانی زنان مطلقه.

3. اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر جهت گیری زندگی و صمیمیت زناشویی زنان متاهل.

4. اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر خود تنظیمی تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان.

5. اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان.

6. برررسی رابطه بین تعارض والد-نوجوان با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان مقطع دبیرستان.

7. بررسی اثر بخشی آموزش CBT به شیوه داتیلیو بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین.

8. بررسی اثر بخشی آموزش CBT به شیوه داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض زنان متاهل.

9. بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر سازگاری تحصیلی، سبک های یادگیری و مدیریت زمان دانش آموزان.

10. بررسی اثر بخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان مقطع ابتدایی.

11. بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان.

12. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مساله بر سبک های شناختی و منبع کنترل مردان متاهل.

13. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر تعلل ورزی تحصیلی، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری.

14. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، سبک های اسناد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری.

15. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری فردی-اجتماعی و بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر.

16. بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر همبستگی خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی.

17. بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و تنظیم هیجان بیماران قلبی-عروقی.

18. بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم روان شناختی مادران کودکان بیش فعال.

19. بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم روان شناختی سربازان در جنگ با داعش.

20. بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.

21. بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی بر کنترل عواطف و راهبردهای مقابله با استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم.

22. بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر انعطاف پذیری کنشی و راهبردهای مقابله با استرس زنان متاهل.

23. بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویر بدن، خود شی انگاری و عزت نفس جنسی زنان مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی.

24. بررسی اثر بخشی فراشناخت درمانی بر نگرش های ناکارآمد و کنترل عواطف نوجوانان دختر مبتلا به اختلالات خوردن.

25. بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی( MBSR) بر تاب آوری، استرس، اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به سایکوسوماتیک

26. بررسی اثر بخشی مراقبت معنوی بر امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان.

27. بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه آدلری بر تعارض های والد-نوجوان و سبک های مهار و ابراز خشم در نوجوانان.

28. بررسی اثربخشی امید درمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان.

29. بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی گلاسر بر نگرش به ازدواج و خودکارآمدی انتخاب همسر.

30. بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو.

31. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو.

32. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی مادران کودکان اوتیسم.

33. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

34. بررسی اثربخشی رابطه درمانی کودک-والد بر اضطراب و رفتارهای سازشی کودکان پیش دبستانی.

35. بررسی اثربخشی قصه گویی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری کودکان.

36. بررسی اثربخشی مهارت های مقابله با استرس بر اضطراب و استرس بیماران دریافت کننده الکتروشوک درمانی.

37. بررسی اثربخشی نظریه انتخاب گلاسر بر سبک های شناختی، سبک های یادگیری و اهداف پیشرفت دانش آموزان.

38. بررسی اثربخشي آموزش پذيرش/ تعهد بر خوپنداره ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری ریاضی.

39. بررسی ارتباط بین نوع رژیم غذایی و تصویر بدن با خودشی انگاری بدن نوجوان دختر مقطع دبیرستان.

40. بررسی ارتباط کیفیت زندگی و تغذیه سالم با سلامت روان.

41. بررسی تاثیر اختلال خواب بر سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی.

42. بررسی تاثیر آموزش مقابله زوجی موثر زوجین بر ثبات و خشنودگی زندگی زناشویی.

43. بررسی تاثیر بازی درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم.

44. بررسی تاثیر مصرف صبحانه بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و سلامت روان زنان شاغل.

45. بررسی رابطه انعطاف پذیری کنشی و بلوغ عاطفی با سلامت روان دانش آموزان.

46. بررسی رابطه باورهای مذهبی فردی و خانوادگی با پرخاشگری نوجوانان پسر.

47. بررسی رابطه بهزیستی معنوی و رضایت زناشویی با نقش واسطه ای تاب آوری در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی.

48. بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و افکارناکارآمد حرفه ای با عملکرد شغلی پرستاران.

49. بررسی رابطه بین افسردگی و راهبردهای مقابله با استرس با نگرش های ناکارآمد در دانشجویان.

50. بررسی رابطه بین ترس از ارزیابی منفی و تصویر ذهنی از بدن با سازگاری اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی.

51. بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله ای والدین با مشکلات روان شناختی نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای تاب آوری.

52. بررسی رابطه بین شایستگی مراقبت معنوی و کیفیت زندگی بیماران قلبی-عروقی.

53. بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی با سبک های ابراز و مهار خشم.

54. بررسی رابطه بین کیفیت روابط اجتماعی و هوش هیجانی با سبک های ابراز و مهار خشم دانش آموزان.

55. بررسی رابطه بین نگرانی تصویر بدنی و ترس از ارزیابی منفی با سلامت روان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.

56. بررسی رابطه بین نگرش تغذیه ای و نگرانی از تصویر بدن با کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال خوردن.

57. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی هیجانی با هوش فرهنگی مدیران مدارس.

58. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و ناگویی خلقی با بهزیستی روان شناختی دانش آموزان مقطع دبیرستان.

59. بررسی رابطه توانش های ذهنی چند گانه با راهبردهای نظم جویی هیجانی شناختی در دانش آموزان تیزهوش.

60. بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی شهروندان با رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آفرینی.

61. بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی در دانش آموزان تیزهوش.

62. بررسی رابطه درگیری تحصیلی و باورهای انگیزشی با جهت گیری اهداف در دانش آموزان مقطع دبیرستان.

63. بررسی رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی با کاهش آلودگی هوا در شهر ... 

64. بررسی رابطه سبک های ابراز و مهار خشم و اضطراب صفت و حالت با تعارضات دوستانه دانش آموزان.

65. بررسی رابطه سبک های اسناد، خودکارآمدی با مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان دختر دبیرستانی

66. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و تنظیم هیجان با اختلالات رفتاری در دانش آموزان نابینا.

67. بررسی رابطه سرزندگی تحصیلی، درگیری تحصیلی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان.

68. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم هیجانی با بهزیستی روانشناختی سربازان جنگ داعش.

69. بررسی رابطه طرحواره های هیجانی و کنترل عواطف با بلوغ عواطف در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

70. بررسی رابطه طرحواره های هیجانی وناگویی خلقی با مهارت های تنطیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال عملکرد جنسی.

71. بررسی رابطه مکانیسم های دفاعی و سبک های اسناد با کیفیت زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

72. بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و عواطف مثبت و منفی با گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین در آستانه طلاق.

73. بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و ناگویی هیجانی با سبک های ابراز و مهار خشم در مادران کودکان کم توان ذهنی.

74. بررسی عوامل اجتماعی موثر بربازاریابی توریسم روستایی (مطالعه موردی: .....)

75. بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر الگوهای ارتباطی و سبک های عشق ورزی زوجین.

76. بررسی میزان اثربخشی قصه گویی بر سازگاری اجتماعی و تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع ابتدایی.

77. بررسی نقش استرس شغلی، عواطف مثبت و منفی و حمایت های اجتماعی در هوش فرهنگی معلمان.

78. بررسی نقش باورهای هوشی در تعلل ورزی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان.

79. بررسی نقش سبک های حل تعارض و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی در مادران کودکان کم توان ذهنی.

80. بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی) در رابطه بین درگیری تحصیلی و جهت گیری اهداف در دانش آموزان.

81. بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان دانشجویان.

82. بررسی نقش واسطه ای روحیه معلمان در رابطه بین استرس ادراک شده و رضایت شغلی.

83. بررسی نقش واسطه ای سبک های اسناد در رابطه بین باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

84. بررسی نقش واسطه ای نارسایی شناختی در رابطه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی با ناگویی هیجانی .

85. بررسي اثربخشي رويكرد گشتالت درماني به شيوه مشاوره گروهي بر کنترل عواطف و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان.

86. پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس اهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در بیمارن مبتلا به آرتریت روماتوئید.

87. پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس رویداد های استرس زای زندگی و کیفیت زندگی در افراد مواجه با جنگ داعش.

88. پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس خودکارآمدی، باورهای انگیزشی و استعداد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش

89. پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاکتیک های حل تعارض و عملکرد خانوداه در زوج های متقاضی طلاق.

90. پیش بینی سبک های ابراز و مهار خشم براساس میزان افسردگی و سطوح اضطراب در .... .

91. پیش بینی سلامت روان براساس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در سربازان جنگ داعش.

92. پیش بینی سلامت روان فرزندان براساس الگوهای ارتباطی خانواده و شیوه های فرزند پروری والدین دارای سابقه خیانت زناشویی.

93. پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس باورهای غیر منطقی و سبک های شناختی.

94. پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان متاهل.

95. پیش بینی کیفیت زندگی براساس سبک های شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان متاهل.

96. پیش بینی کیفیت زندگی براساس سبک های شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان متاهل.

97. پیش بینی معناداری زندگی براساس راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

98. پیش بینی مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانی براساس الگوهای ارتباطی و سبک های فرزند پروری.

99. پیش بینی ناگویی هیجانی براساس سبک های اسناد و مکانیسم های دفاعی در ... .

100. تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال تنیدگی پس از ضربه.

101. تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال تنیدگی پس از ضربه.

102. تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادکامی و تاب آوری پرستاران بخش مراقبت های ویژه.

103. تاثیر طراحی آموزشی مبتنی بر کنجکاوی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری.

104. تبیین بهزیستی روان شناختی براساس سبک کنترل هیجانی و خوش بینی در افراد مبتلا به فوبی اجتماعی.

105. تدوین بسته آموزشی مداخلات مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و افزایش انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دوره متوسطه اول

106. تعیین رابطه سبک رهبری تحول آفرین با کیفیت زندگی کاری با توجه به نقش واسطه ای استرس شغلی.

107. شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پسامد درمحیط زیست شهری

108. طراحی و اثربخشی بسته روانی-آموزشی بر تعلل ورزی تحصیلی، انگیزه تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه.

109. مقایسه بهزیستی روان شناختی، سبک های اسنادی و خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری

110. مقایسه تاب آوری، جرات ورزی و مهارت های ارتباطی در دانش آموزان کم بینا و کم توان ذهنی.

111. مقایسه تنظیم هیجان، سازگاری اجتماعی و سطوح همدلی در دانش آموزان کم بینا و نابینا.

112. مقایسه توانش های ذهنی سه گانه، هوش موفق و باورهای هوشی دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی، غیر انتفاعی و تیزهوشان.

113. مقایسه جهت گیری زندگی، ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روان شناختی در نوجوانان دارای پدر معتاد و غیر معتاد.

114. مقایسه ذهن آگاهی، راهبردهای مقابله با استرس و سرسختی روان شناختی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی و افراد سالم

115. مقایسه سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه و سلامت روان در نوجوانان با تغذیه شیر مادر و شیر خشک.

116. مقایسه سرسختی روان شناختی، سازگاری اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس در در افراد معتاد و عادی.

117. مقایسه سرمایه روان شناختی و نظم جویی شناختی هیجانی در ماران کودکان مبتلا به اوتیسم و مادران عادی.

118. مقایسه سلامت روان، عملکرد شناختی و تحصیلی دانشجویان با و بدون تغذیه خوابگاهی.

119. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی (درون گرایی-برون گرایی) در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد سالم.

120. مقایسه طرحواره های هیجانی، کنترل عواطف و فرسودگی هیجانی در افراد درای اختلال پرخوری، کم خوری و عادی.

121. مقایسه عواطف مثبت و منفی، فرسودگی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پر اشتهایی روانی، بی اشتهایی روانی و عادی.

122. مقایسه کارکردهای اجرایی و مهارت های حرکتی در افراد کم توان ذهنی و اختلال یادگیری.

123. مقایسه کمال گرایی، کنترل عواطف و جهت گیری زندگی (خوش بینی-بدبینی) در زوجین در آستانه طلاق و زوجین عادی.

124. مقایسه معناداری زندگی، سرسختی روان شناختی و کیفیت زندگی در مادران کودکان نابینا و کم توان ذهنی.

125. مقایسه منبع کنترل، راهبردهای تنظیم هیجان و بلوغ عواطف در زنان متاهل و مجرد.

126. مقایسه مهارت های ذهن آگاهی، باورهای فراشناخت و تحریف های شناختی در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل و افراد سالم.

127. مقایسه میزان اثر بخشی آموزش فراشناخت و آموزش توجه بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری ریاضی.

128. مقایسه میزان اثر بخشی آموزش فراشناخت و آموزش توجه بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری ریاضی.

129. مقایسه میزان اثر بخشی مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر درگیری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش اموزان مقطع دبیرستان.

130. مقایسه میزان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بک و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان و مردان.

131. مقایسه ناگویی خلقی، راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره هیجانی در نوجوانان دارای افکار خودکشی گرا و بدون افکار خودکشی گرا.

132. مقایسه وضعیت روانی و ویژگی های شخصیتی سربازان جنگ داعش و افراد عادی.

133. شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پسامد درمحیط زیست شهری

134. تعیین رابطه سبک رهبری تحول آفرین با کیفیت زندگی کاری با توجه به نقش واسطه ای استرس شغلی.

135. بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی شهروندان با رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آفرینی.

136. بررسی عوامل اجتماعی موثر بربازاریابی توریسم روستایی (مطالعه موری: .....)

137. بررسی رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی با کاهش آلودگی هوا در شهر ... .

139. مقایسه ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم.

140. مقایسه همدلی عاطفی، همبستگی خانواده و تاکتیک های حل تعارض در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی.

141. نقش مهارت های حل مساله و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی اختلال عملکرد جنسی

142. نقش واسطه ای تعلل ورزی در رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و اضطراب امتحان در دانش آموزان.

143. نقش واسطه ای سبک های اسناد در رابطه بین خلاقیت هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان.

144. نقش واسطه ای کیفیت زندگی در رابطه بین عملکرد جنسی و دلزدگی زناشویی در زنان متاهل.

145. نقش ویژگی های شخصیتی و سبک اسنادی در پیش بینی جهت گیری زندگی در افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی

146. بررسی اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان.

147. نقش واسطه ای سبک های اسناد در رابطه بین خلاقیت هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان.

148. بررسی میزان اثربخشی قصه گویی بر سازگاری اجتماعی و تنظیم هیجان دانش آموزان مقطع ابتدایی.

149. بررسی تاثیر اختلال خواب بر سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی.

150. نقش واسطه ای تعلل ورزی در رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و اضطراب امتحان در دانش آموزان.

151. بررسی اثر بخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان مقطع ابتدایی.