انتخاب های تحصیلی و شغلی در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه در متن فرایند رشد اجتماعی و شناختی فرد بروز می کند.


فهرست محتویات این مقاله (عنوان ها و شماره صفحه):

انتخاب رشته تحصیلی 1 اهمیت انتخاب رشته تحصیلی : 1 شاخه های تحصیلی نظام آموزش و پرورش 2 ملاک های هدایت تحصیلی: 3 جهت گیری آرزوهای تحصیلی : 4 انتخاب رشته تحصیلی و عوامل مؤثر برآن : 6 1. رغبت : 7 طبقه بندی رغبتها: 8 2. خانواده : 9 3. استعداد : 12 انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن : 13 اهمیت انتخاب شغل : 14 رابطه انتخاب با انتظارات شغلی : 15 جهت گیری آرزوهای شغلی : 16 عوامل مؤثر در انتخاب شغل : 18 انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن : 24 نظریه های مربوط به اتنخاب شغل و حرفه 26 نظریه کسب منزلت ( بلو و دانکن ، 1967 ) 26 نظریه رو : 27 دیدگاه بوردین، نیچمن،سیگل : 28 دیدگاه روانکاوی : 28 نظریه بلا و سایرین : 29 الگوی چند محوری شفیع آبادی: 29 تحقیقات انجام شده در ایران : 30 تحقیقات انجام در خارج از کشور : 33 منابع فارسی : 39 منابع لاتین : 45


بخشی از این مقاله :

برخی از پژوهشگران در مدارس و دانشگاه ها سعی کرده اند تا عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانش آموزان و دانشجویان را مورد بررسی قرار دهند. این پژوهش های انجام شده توسط آنها بیانگر این است که بین فضای عاطفی خانواده، استعداد، ذوق، علاقه و انگیزه شخصی، رتبه آزمون داوطلب کنکور، میزان آگاهی از وضعیت شغلی رشته و شناخت رشته تحصیلی، تشویق و پیشنهادات والدین، سطح تحصیلات والدین ، شغل والدین و جنسیت با انتخاب رشته های تحصیلی توسط دانش آموزان رابطه وجود داشته است (ریاحی،1386).

ایدرس و اریف (2012)، در تحقیقی با هدف شناسایی عواملی که بر انتخاب رشته توسط دانش آموزان سال اول در مقطع کارشناسی، در دو مرحله مختلف یعنی قبل از ورود و بعد از ورود به دانشگاه تأثیر دارد، به این نتیجه رسیدند که در معیارهای انتخاب قبل از ورود، معلم و عوامل خانوادگی مهمتر هستند.

والادز (2002)، در تحقق خود فرایندهایی که در انتخاب دانش آموزان آمریکای لاتین، که درگیر انتخاب رشته ریاضی هستند را بررسی نموده و به این نتیجه رسید که جنبه های مشارکت والدین، ممکن است برای دانش آموزان سفید مؤثر باشد اما برای دانش آموزان لاتین مؤثر نیست. اخوان تفتی و مرادی (1390)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رضایت دانش آموزان دوره متوسطه نظری از انتخاب رشته خویش به این نتیجه دست یافت که نظر والدین در مورد رشته بر رضایت دانش آموزان از انتخاب رشته شان تأثیر دارد. خانواده به ویژه پدر ومادر در امر تحصیل فرزندان شامل : پیشرفت تحصیلی و انتخاب هدف ها و رشته تحصیلی فرزندان خود، دخالت می کنند، گاه این دخالت ها مناسب و در پیشرفت و جهت گیری صحیح فرزند مؤثر است ولی گاهی این دخالت ها موجب عقب ماندگی و یا انتخاب نادرست می شود که نتیجه آن نارضایتی و عدم موفقیت خواهد بود.

مشکلات اقتصادی، اختلافات خانودگی، جدایی والدین، تبعیض بین فرزندان، تسلط بیش از حد والدین، مرگ والدین، بیسوادی والدین نیز بر روی انتخاب فرد اثر می گذارد. دانش آموز باید با در نظر گرفتن این محدودیت ها و امکاناتی که در اختیار دارد به انتخاب شغل و رشته تحصیلی متناسب با شرایط زندگی خود بپردازد، به طوری که بتواند هم به علایق و آرزوهای واقعی خود جامه عمل بپوشاند و هم بر اساس توانایی ها و استعدادهایش موقعیت بهتری را در زندگی اتخاذ کند (امین بیدختی و دارایی،1390).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 48 صفحه
کد فایل 66 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


11900تومان
به بالا