برنامه ریزی فرایندی نظام یافته یا سیستماتیک در زمینه های پیچیده ای است که، از یک سو،‏با پدیده های قدرت ، تعهد ، و از سوی دیگر، با تخصیص منابع لازم در جهت اجرای ‏راهبرد ‏های انتخاب شده همراه است.


فهرست محتویات این مقاله :

برنامه ریزی شهری

پایه های مبانی برنامه ریزی

ویژ گی های برنامه ریزی

ساختار تصمیم گیری

آغاز تحولات در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی طرح جامع

ورود برنامه ریزی شهری (شهرسازی)ایران به دوره مدرن

برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران بعد از انقلاب اسلامی

سیر تحول مدیریت شهری در شهر تهران به عنوان نمونه

ارزیابی طرح های توسعه شهری درایران

تاریخ ظهور و توسعه برنامه ها یا طرح های ساختاری در انگلستان

چرا طرح های ساختاری- محلی؟

وظایف و اختیارات مقامات محلی در تهیه و اجرای طرح های محلی

ماهیت برنامه ها یا طرح های ساختاری - محلی

برنامه ها و طرح های ساختاری- محلی در عمل

انواع طرح های ساختاری و محلی

محتوای طرح های ساختاری

محتوای طرح های محلی

مجموعه طرح های ساختاری – محلی یا طرح های توسعه و عمران یکپارچه

برنامه ریزی طرح جامع ( راهبردی – اجرایی)

روند شکل گیری برتامه ریزی شهری راهبردی در امریکا

برنامه توسعه شهری راهبردی از تئوری تا عمل

مراحل برنامه ریزی راهبردی شهری و منطقه ای

ویژگی های برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)

امکان بهره گیری از برنامه ریزی توسعه شهری به روش ‏ساختاری - راهبردی در ایران

سابقه موضوع برنامه ها یا طرح های ساختاری – راهبردی در ایران

رویه پیشنهادی برای تهیه و تدوین طرح های ساختاری -راهبردی

محتوای پیشنهادی برنامه ها یا طرح های ساختاری-راهبردی

اقدامات لازم در خصوص تدوین ظوابط و مقررات مورد نیاز

اقدامات لازم برای رفع مشکلات نظام اجرایی طرح های توسعه ساختاری - راهبردی

ویژگی های پیشنهادی طرح های ساختاری - راهبردی

ارکان پیشنهادی برنامه ها یا طرح های توسعه ساختاری - راهبردی

سرفصل های اصلی پیشنهادی برای شرح خدمات برنامه ها یا طرح ساختاری - راهبردی

منابع لاتین


بخشی از این مقاله :

‏ پیترهال ، از نظریه پردازان بنام دنیا، برنامه ریزی را اصولا نوعی مدیریت برای سیستم های ‏بسیار پیچیده تلقی میکند (پیتر هال 1381،ص.15) در عین حال، از میان تعاریف مورد ‏قبول در منابع معتبر ، از جمله برنامه ریزی را یک فعالیت اجتماعی یا سازمانی آگاهانه ‏برای توسعه راهبردهایی بهینه از فعالیت های آ تی، در جهت دستیابی به مجموعه ای از ‏اهداف مورد نظر،برای پاسخ گویی ویا حل مشکلات مورد نظر تعریف کرده اند. ‏برنامه ریزی فرایندی نظام یافته یا سیستماتیک در زمینه های پیچیده ای است که، از یک سو،‏با پدیده های قدرت ، تعهد ، و از سوی دیگر، با تخصیص منابع لازم در جهت اجرای ‏راهبرد ‏های انتخاب شده همراه است (د‏انشپور 1382،ص14).

بر‏اساس این تعریف، برنامه ریزی، مربوط به انتخاب راهی و یا گزینه ای است، از میان راه حل ها و گزینه های منطقی مختلف که برای آینده قابل دستیابی احتمالی هستند، به ‏روش علمی انتخاب شده باشند. در فرایند برنامه ریزی، سپس باید اطمینان حاصل نمود که ‏راه حل، یا راه حل های پیشنهادی، در عمل به اجرا گذاشته خواهند شد که البته این امر‏خود ‏مستلزم تخصیص منابع است. به همین علت است که فرایند برنامه ریزی را نباید تنها ‏به پیدا کردن راه حل محدود نمود؛ بلکه مشخص نمودن گزینه های منتخب برای حل یک معضل باید با مرحله تعیین هزینه ها و منبع تامین آنها همراه و همزمان باشد.

حال می توان نتیجه گرفت که چون برنامه ریزی فعالیتی است که از یک طرف به تصمیم گیری و از ‏طرف دیگر به تخصیص منابع مربوط می شود، بنابراین فعالیتی سیاسی محسوب می شود (د‏انشپور، 1382) ‏ از سوی دیگر، باید به این نکته توجه نمود که تئوری تصمیم در واقع متشکل از ‏مجموعه ای از اطلاعات و مهارت ها و ابزارهای تحلیلی است که برای تصمیم گیری به کار گرفته می شود. انسان به کمک این عوامل گزینه های مناسب و میزان اثر بخشی آنها را ‏تحلیل می کند و سرانجام گزینه مطلوب را برمی گزیند. مهم ترین عنصر در مفهوم تصمیم گیری ، مشخص کردن میزان اطمینان پذیری و خطر پذیری (ریسک)انتخاب گزینه است . تصمیم، همواره همراه با عدم اطمینان است.

یعنی اینکه هر گزینه ای را که ما، از میان گزینه های متعدد و متفاوت انتخاب می کنیم، آن گزینه ما را تنها به سوی یک نتیجه خاص ‏سوق می دهد و به عبارتی معادل یک انتخاب از میان نتایج گوناگون است. در واقع، بدین ترتیب، تعداد بی شماری از گزینه ها و نتایج ناشی از آن گزینه ها حدف می شوند (سعیدنیا 1382،ص.8-7).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 48 صفحه
کد فایل 17 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه