آموزش های مهارت زندگی 1

مقدمه 1

تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی درجهان 2

تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی در ایران 2

تعریف سازمان بهداشت جهانی از مهارتهای زندگی 3

طبقه بندی بین المللی مهارتهای زندگی 3

مهارت عمومی، اصلی یا مشترک: 4

مهارتهای خاص یا غیرمشترک: 4

کاربرد مهارتهای زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی) 5

اهداف آموزش مهارتهای زندگی 6 انواع مهارتهای زندگی 7

نقش مهارتهای زندگی در ارتقای بهداشت روان 9

ارتباطات اجتماعی 9

مهارت ارتباط مؤثر 9

تعریف ارتباط 10

اصول و مقررات ارتباطات بین فردی 11

عناصراصلی ارتباط 11

عوامل مؤثر در شروع ارتباط 11

موانع ارتباط مؤثر 12

مهارت جرأتمندی 12

قدرت ابراز وجود 13

اهمیت مهارت رفتار جرأتمندانه 15

شیوه‏های آموزش مهارتهای زندگی 16

ایفای نقش:. 17

اجرای برنامه ی آموزش مهارتهای زندگی 18

آثار میان مدت 18 -

بهبود حضور در دانشگاه 18

سازگاری و ناسازگاری 18

تعاریف در حیطه سازگاری اجتماعی 19

علائم بالینی اختلالات سازگاری 23

انواع ناسازگاری 23

بهداشت روان و سازگاری 24

ملاک و معیار سازگاری 24

عوامل مؤثر برسازگاری اجتماعی 25

سازگاری با دانشگاه 28

مبانی نظری: 29

نظریه های روانشناسی 30

نظریه روان‏شناسی فردی آدلر: 31

نظریه بین فردی سالیوان: 32

نظریه های جامعه شناسی 33

نظریه های مددکاری اجتماعی 36

دیدگاه ها و مکاتب 40

دیدگاه علوم رفتاری 41

دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی 41

سازگاری اجتماعی در مکتب انسان‏گرایی 41

پیشینه پژوهش در خارج از کشور 42

پیشینه داخل کشور 44

چارچوب نظری: 46

مدل نظری: براساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا 47

منابع فارسی 48

کتاب: 48

پایان نامه: 52

فصلنامه: 54

مقاله: 55

English resources: 57موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 62 صفحه
کد فایل 12 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...