فهرست مقاله و توضیحات:

ارزش های بین نسلی 1

مروری بر رویکردهای نظری 1

نظریه های جامعه شناختی 2

رویکرد اجتماعی شدن مارگارت مید 2

تئوری ساختی ـ کارکردی پارسنز 4

رهیافت تاریخی کارل مانهایم 5

تئوری تناقض در پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه برگر و لاکمن 8

تئوری پیوند اجتماعی جورج زیمیل 10

تئوری تعارض سنت و تجدد 11

رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت 12

پییر بوردیو 15 رویکرد نسلی کریستوفر بالس 19

رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو 21

رویکرد نسلی وایت 22

نظریه های روانشناسی و روان شناسی اجتماعی 24

طبقه بندی روکیچ از ارزشها 24

طبقه بندی شواتزر از ارزشها 24

تئوری حشو ارزشی گودنو 26

آلپورت 27

چارچوب مفهومی پژوهش 28

پیشینه تحقیق 31

پژوهشهای خارج از کشور 31

پژوهش های داخل کشور 38

جمع بندی پیشینه تجربی 45

منابع 46

الف) منابع فارسی 46

ب) منابع انگلیسی 52موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 55 صفحه
کد فایل 08 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی