اسطوره فرایند انتقال آموزش و اخلاقیات از طریق قصه و داستان را به مخاطب خود بر عهده دارد. در همین ارتباط ادیان و کتاب های آسمانی هم از این امر بسیار بهره گرفته اند. این نوع قدرت بیان غیر مستقیم، داستان یا ماجرایی از تاریخ گذشته را نقل می کند که برای انسان عبرت آموز است. پایه ی این ماجراها و داستان ها که از اعتقادات یا خیال و تصور هنرمندانه ی انسان ها خلق می شدند این بوده که بتوانند جامعه را با یک سری از مفاهیم، اخلاقیات و ارزش ها آشنا کنند.

به اعتقــاد من اسطوره ها در هدف غایی مشترک بوده اند. در هر بخش از تاریخ، قهرمانان و شخصیت ها ایفاگر نقش هایی می شوند که آرزوها و آمال ها و خاستگاه های انسان ها هستند. به طور مثال فرو رفتن بچه ها در بازی های کامپیوتری است. چرا این اتفاق می افتد؟ چون بچه ها در این بازی ها موفقیت را تجربه می کنند. من در حوزه ی هنر برای کودکان، معتقدم که هنر اعتماد به نفس بچه ها را افزایش می دهد و انجام دادن را تجربه می کنند. مثلا می توانند یک نقاشی را تمام کنند، یک مجسمه را بسازند، یک موسیقی را بنوازند. خود انجام دادن آن کار که در حیطه و توان آن ها تعریف شده است به کودک اعتماد به نفس می دهد. در واقع ما در قالب قصه ها و هنر می توانیم آرزوها، امیال و نظرگاه های خود را متبلور کنیم و عینیت ببخشیم. اسطوره آمال و اندیشه های ما هستند که به شکل شخص درآمده اند و ایفاگر برآورده شدن آرزوهای انسان ها هستند.

این اشخاص داستانی – اسطوره ای، می توانند نقش راهنما را برای سازندگان خود داشته باشند و نیز اندیشه ی آنان را عینیت ببخشند. در این جا اسطوره ها با یک قدرت فوق العاده و اعجاب آور جایگاهی را پیدا می کنند که شنونده را در قالب آن فضا حفظ می کنند. در ادبیات کهن نهفته است. در تاریخ قهرمانان و اساطیری که در هر ملتی وجود دارند؛ مثل کوروش. به عبارتی تاریخ منبعی است که به نقل اسطوره ها می پردازد. در مذهب و کتاب های مقدس نیز به شخصیت ها و قهرمانان اسطوره ای پرداخته شده است و می توان برای الهام گرفتن به سراغ آن ها نیز رفت. شخصیت های اساطیری، در تاریخ ادیان، واقعی هستند که به صورت داستان و روایت در کتب مقدس آمده اند. و البته ادبیات که به نقل داستان های اساطیری و افسانه ای مردم پرداخته است و تقریبا منبع رسمی ای است که بیش تر افراد به آن رجوع می کنند. 

اسطوره ها همیسشه در ادبیات ما بوده اند و با قصه ها و داستان های اساطیری، ادبیات را تغذیه کرده اند. اسطوره سازی و قهرمان پروری در انیمیشن به وفور دیده می شود. در همین رابطه به یک نکته ی جالب اشاره کنم. درآمد انیمیشن ژاپن از درآمد نفت ایران بیش تر است. چه طور این اتفاق افتاد؟ بعداز شکست ژاپن از امریکا، کارشناس های ژاپنی به امریکا رفتند و صنعت انیمیشن و ماشین سازی را یاد گرفتند و در کشور خود آن را پیاده کردند. پولدارترین فرد ژاپنی یک انیماتور است. فرهنگ انیمیشن در ژاپن یک عمل مقدس است که از طریق کتاب های مصوری به نام مانگا ترویج می شود. این کتاب با قطر بسیار و در اندازه ی یک مجله، با کاغذ کاهی و تصاویر سیاه و سفید چاپ می شود. فرهنگ تصویر و داستان های تصویری ژاپن ، قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست. در این کشور مردم قبل از خواندن اخبار روزنامه، داستان مصور پشت صفحه آن را می خوانند.

این در حالی است که پر تیراژترین روزنامه دنیا نیز در ژاپن به چاپ می رسد. به این ترتیب فرهنگ داستان و شخصیت های داستانی که به انیمیشن راه یافت از مجله مصور مانگا بود که در دنیا بدون رقیب است. کارهایی که در این صنعت انجام می شود خیلی شبیه به هم هستند. زیــرا اساتید آن، قالبی برای کار تعریف کرده اند. به عبارتی آن را تئوریزه نموده اند. در کارتون فوتبالیست ها محور فیلم فوتبال نیست. بلکه فرهنگ سامورایی گری در حال تبلیغ است. مثلا پای یکی از فوتبالیست ها می شکند ولی به بازی ادامه می دهـــد. این فقط در فرهنگ سامورایی است که در حال مرگ هم برای رسیدن به هدف تلاش کنید. هم چنین آن ها گروه گرایی، در فرهنگ بودایست ژاپن را در قالب کارتون ها به بچه های خود آموزش می دهند. انیمیشن ژاپن معروف است به انیمیشن محدود یعنی انیمیشنی که حرکت کم دارد.

ولی شما می بینید که بچه ها در سراسر دنیا با چه شوقی آن را می بینند. چون یک سری محورها بن مایه ی آن است مثل انتقام، موفقیت، حسادت و رقابت. فوتبالیست ها در 280 قسمت ساخته شد. ولی حتا یک تاکتیک ویژه در آن نیست. علت این که با روح شما ارتباط برقرار می کند این است که از همــان اسلوب های اسطــوره ای استفاده می کند؛ میل رسیدن به هدف، لذت بخشش و .... . این موضوع ها، محور فیلم ها هستند.موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 63 صفحه
شماره فایل mn01


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی