همراه با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های:
سبک های مقابله ای والدین- مشکلات روان شناختی - تاب آوری


طرحواره ناسازگار اولیه تعریف مفهومی: طرحواره ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ، اﻟﮕﻮ ﻫﺎ ﻳﺎ درون ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ی ﻋﻤﻴـﻖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗـﺪاوم ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﺧـﻮد و ﺑـﺎدﻳﮕــﺮان ﻣﺮﺑــﻮط ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑــﻪ ﺷــﺪت ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪﻧــﺪ ( ﻳﺎﻧﮓ،1990؛ ترجمه صاحبی و حمیدپور، 1384) تعریف عملیاتی: منظور از طرحواره نا سازگار اولیه نمره ای است که فرد از فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانـگ (FS-QS) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: رابطه طرحواره های ناسازگارانه و سبک های مقابله ای والدین با مشکلات روان شناختی کودکان: نقش واسطه ای تاب آوری
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
شماره: T59قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com


همه پروپوزال های سایت همراه با پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه هایی که در پروپوزال به عنوان ابزار معرفی شده، پس از خرید همراه با این فایل ایمیل می شود.همچنین برخی از ویژگی های نمونه پروپوزال های سایت نویسان:

1- دارای بالاترین کیفیت و مطابق با جدیدترین اصول روش تحقیق هستند.

2- تاکنون این پروپوزال ها در هیچ سایتی منتشر نشده اند.

3- این موضوعات کاملا جدید و غیر تکراری هستند.

4- برای درس روش تحقیق و سمینار کاملا مناسب هستند.

5- فایل آن ها ورد word و قابل ویرایش است.

6- همه پروپوزال ها دارای منبع فارسی و لاتین هستند.

6- خرید آسان و سریع تنها با چند کلیک

بالاي صفحه