نمونه گیری تصادفی منطقه ای و جغرافیایی

روش نمونه گیری خوشه ای از نظر وضعیت خوشه گیری به دو نوع تقسیم می شود:

الف) نمونه گیری منطقه ای یا نمونه گیری خوشه ای جغرافیایی در این روش چون جامعه از نظر جغرافیایی پراکنده است، افراد نمونه در یک منطقه محلی یا مناطق شهر بزرگ، به عنوان خوشه در نظر گرفته می شوند آنگاه وارد نظام تصادفی می شود.

ب) نمونه گیری خوشهای متناسب با حجم زمانی که خوشه های تشکیل شده از نظر حجم نابرابر باشد، از این روش استفاده می شود.

در نتیجه، احتمال انتخاب هر خوشه بسته به حجم خوشه فرق می کند که براساس اندازه طبقه و به تناسب آن، سهمیه اختصاص می یابد .

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه