تعریف نظری:

غرق شدن: غرق شدن در فرهنگ آکسفورد به معنی فرو رفتن در مایعات" فرو رفتن در آب، ساير مايعات يا چيزهاي ديگر و احساس عميقاً درگير شدن و چيزي را واقعي باور كردن است (منبع...) .

تعریف مفاهیم عملیاتی:

غرق شدن: در پژوهش حاضر منظور از جذب شدن نمره ای است که آزمودنی به وسیله پرسشنامه تمایلات غرق ویتمروسینگر به دست می آورد (منبع...).


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق و جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای تهران
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره: T98قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: