همراه با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های:
مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستانهای شهر مشهد


تعریف مفهومی:

سبک فرزندپروری آزاد گذاری مطلق: در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند و از هر گونه اعمال کنترل، خودداری میکنند. این گونه والدین به فرزندانشان اجازه میدهند در هر سنی که هستند، خودشان تصمیم بگیرند در حالی که هنوز قادر به انجام کار نیستند(منبع: ...).

تعریف عملیاتی :

سبک فرزندپروری آزاد گذاری مطلق:: در این سبک، والدین متوقع نیستند و و کنترلی بر فرزندان خود ندارند، این گونه والدین به فرزندانشان اجازه میدهند در هر سنی که هستند، خودشان تصمیم بگیرند، در پژوهش حاضر، منظور ازآزاد گذاری مطلق نمرهای است که فرد در خرده مقیاس سبک فرزندپروری آزاد گذاری مطلق در پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1978) کسب میکند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستانهای شهر مشهد
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 35 صفحه
شماره: T83قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


12000تومان
بالاي صفحه