تعریف مفهومی :

سبکفرزندپروری با اقتدار منطقی:: در این سبک، والدین در خواستهای معقول و پختهای دارند و این در خواست ها با تعیین محدودیتها و اصرار بر این که کودک باید از آنها تبعیت کند را به اجرا میگذارند، در عین حال آنها صمیمیت و محبت نشان میدهند، صبورانه به نقطه نظرهای فرزندانشان گوش میکنند و مشارکت و تصمیمگیری خانوادگی را ترغیب میکنند (منبع: ...).

تعریف عملیاتی:

سبک فرزندپروری با اقتدارمنطقی: والدین در خواستهای معقول و پختهای از کودکان دارند و این درخواستها با تعیین محدودیتها و اصرار بر این که کودک باید از آنها تبعیت کند را به اجرا میگذارند،در پژوهش حاضر، منظور از اقتدارمنطقی نمرهای است که فرد در خرده مقیاس سبک فرزندپروری اقتدار منطقی در پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1978) کسب میکند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبکهای فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستانهای شهر مشهد
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 35 صفحه
شماره: T83قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: