ارتباط موثر

تعریف مفهومی: ارتباط موثر رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که در آن علاوه بر اینکه خودش به خواسته هایش می رسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند (منبع : ...) .

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مجموعه فعالیت ها و روش هایی از جمله غنی کردن رابطه، خود ابزاری، درک خود و افراد نزدیک خود، گوش دادن مدنظر است که پژوهشگر تحت 8 جلسه 2ساعته هفته ای دو جلسه برای افزایش صمیمیت و کاهش تعارضات زناشویی زوجین به کار می برد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله برتعارضات زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر مشهد
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27 صفحه
شماره: T74قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: