اختلال شبه جسمی

تعریف مفهومی: در نسخه بازنگری شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV-IR) اختلالات جسمانی شکل به مجموعه ای از اختلالات اشاره دارند که شامل علایم جسمانی ای هستند که به صورت کامل به وسیله یک وضعیت طبی عمومی، اثرات مستقیم یک ماده یا اختلال روانی دیگر قابل توضیح نیستند. این علایم ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه ای در کارکرد روانی-اجتماعی فرد ایجاد می کنند (منبع : ...) .

تعریف عملیاتی: در این پژوهش به منظور تشخیص اختلال شبه جسمی، بر اساس معیارهای DSM- 5 مصاحبه تشخیصی ساخت یافته توسط پژوهشگر انجام خواهد شد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شبه جسمی (جسمانی شکل)
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 19 صفحه
شماره: T73قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: