-برون گرایی

الف ) تعریف مفهومی: رفتاری است که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه است، افراد برون‌گرا (آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند. (منبع : ... ) .

ب) تعریف عملیاتی: منظور از برون گرایی در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه شخصیتی آیزنگ نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده برون گرایی بالاتر در فرد می‌باشد کسب می نمایند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 34 صفحه
شماره: T67قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: