کیفیت زندگی بیماران سرطانی

تعریف نظری: کیفیت زندگی، ساختاری چند بعدی است که عموماً ادراکات انتزاعی از ابعاد مثبت و منفی زندگی بیمار شامل عملکرد های جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شناختی و از همه مهم تر نشانه های بیماری و درمان را در بر می گیرد (5).

تعریف عملیاتی: منظور از کیفیت زندگی بیمار سرطانی در این پژوهش بررسی مشکلات ایجاد شده بدنبال تشخیص بیماری سرطان و عوارض آن می باشد،که با استفاده از پرسش نامه اختصاصی استاندارد شده سنجش کیفیت زندگی(QLQ – C30)در مبتلایان به سرطان سنجیده و بعد از اجرای مداخله، نتایج قبل و بعد در هر دو گروه کنترل و مداخله با یکدیگر مقایسه خواهد شد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی بیماران ترمینال بستری
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره: T58قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: