تعریف مفهومی و عملیاتی مؤلفه رفتاری + نمونه پروپوزال آماده

مؤلفه رفتاری : تعریف مفهومی: جنبه های رفتاری به میزان انجام فعالیت های خاص توسط فرد به منظور حمایت از تغییرات جدید اشاره دارد (Jafari & Kalanaki,2012).

تعریف عملیاتی: منظور از مؤلفه رفتاری در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سؤالات 22-27-29-31-32-33 پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر درسطح فردی هست.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاهی استان سمنان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
شماره: T12


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: