تعریف مفهومی و عملیاتی مؤلفه احساسی + نمونه پروپوزال آماده

مؤلفه احساسی : تعریف مفهومی: جنبه عاطفی اشاره به تمایل فرد برای لذت بردن از تغییرات در یک سازمان است (Jafari & Kalanaki,2012).

تعریف عملیاتی: منظور از مؤلفه احساسی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سؤالات 23-26-30-36-37-38 پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر درسطح فردی هست.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاهی استان سمنان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
شماره: T12


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: