تعریف مفهومی و عملیاتی ایجاد سامانه های کسب و اشتراک دانش + نمونه پروپوزال آماده

ایجاد سامانه های کسب و اشتراک دانش

تعریف مفهومی: یادگیری در سازمان نیازمند برقراری سامانه هایی است که کسب، اشتراک و حفاظت از یادگیری را امکان پذیر می کنند. یکی از راه های دستیابی به این هدف، انجام اقدامات مبتنی بر فناوری است که باعث می شود سازمان بتواند سامانه هایی را مستقر سازد که افراد را به هم نزدیک کند تا کار خود را طراحی مجدد کنند، به روشی نظام مند برای نوآوری برنامه ریزی کنند و به نیروهای کار جهانی کمک کنند تا در فرهنگ های متفاوت به نحوی اثربخش تر یاد گیرند(لگزیان و ملک زاده،1389).

تعریف عملیاتی: منظور از ایجاد سامانه های کسب و اشتراک این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سؤالات 10 تا 12 پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاهی استان سمنان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
شماره: T12


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: