تعریف مفهومی و عملیاتی تعهد مستمر

تعریف نظری: این تهعد شامل دو زیر ساخت است: یکی بر اساس آنچه افراد با ترک سازمان از دست میدهند است (Dawley et al. , 2005) و دیگری بر اساس شناخت افراد از میزان دسترسی به جایگزین های موجود درصورتیکه تصمیم به ترک سازمان داشته باشند، که معمولا به عنوان هزینه های ، حاشیه ای نام برده میشود (Namasivayam and Zhao, 2007).

تعریف عملیاتی: منظور از تعهد مستمر در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 38 تا 43 میباشد.

این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد.مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
شماره: T11قیمت این فایل به همراه یک فایل کامل پروپوزال: