تعریف مفهومی و عملیاتی تعهد هنجاری

تعریف نظری: این نوع تعهد بیان کننده اعتقاد کارکنان به این موضوع است که باید با سازمان بمانند و رشد کنند، چراکه تجربیات اجتماعی شدن بر وفادار ماندن کارکنان به کارفرما تاکید دارد (Griffin and Hepburn, 2005). افرادی که دارای تعهد هنجاری بالایی هستند به نظر میرسد که مجبور شده اند به اشتغال خود ادامه دهند (Kondratuk et al. , 2004).

تعریف عملیاتی: منظور از تعهد هنجاری در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 44 تا 49 میباشد.

این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد.مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
شماره: T11قیمت این فایل به همراه یک فایل کامل پروپوزال: