تعریف مفهومی و عملیاتی درمان شناختی رفتاری

 تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری زناشویی، کنترل عواطف و کیفیت زندگی زنان متاهل شاغل در شرکت بیمه بهین حیات استان البرز


تعریف مفهومی: کاربرد رویکرد شناختی-رفتاری در موقعیت های گروهی با تاکید بر شناسایی باورهای نادرست، منفی و غیر منطقی تاثیر گذار بر عواطف و رفتارهای بیماران و اصلاح این باورهای زیربنایی با استفاده از فنون شناختی و رفتاری است (منبع ...، 1968؛منبع ... ،1389).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مجموعه فعالیت ها و روش هایی مدنظر است که پژوهشگر براساس روش درمان شناختی-رفتاری برای سازگاری زناشویی، کنترل عواطف و کیفیت زندگی زنان متاهل به کار می برد. که اهم این روش ها می توان به آموزش نحوه تحلیل افکار، آموزش نحوه یافتن تفکر مسئله ساز، آموزش تحلیل منطقی و روش خیال پردازی و مواردی از این قبیل اشاره نمود.

این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد.مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری زناشویی، کنترل عواطف و کیفیت زندگی زنان متاهل شاغل در شرکت بیمه بهین حیات استان البرز
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
شماره: T01قیمت این فایل به همراه یک فایل کامل پروپوزال:


15000تومان
به بالا