پیمانکار باید توجه داشته باشد که فرصت مذاکره و حل و فصل اختلافات صرفاً به دلیل ارائه یک ادعای رسمی به مسئول پیمانکاری متوقف نمی شود. در همه حال، از جمله زمانی که ادعا در حال بررسی فعال توسط افسر پیمانکاری است، و حتی پس از صدور تصمیم نامطلوب، پیمانکار باید گفتگو را باز نگه دارد و همه احتمالات حل و فصل را بررسی کند. سازمان‌های دولتی معمولاً مایل به همکاری در چنین بحث‌هایی هستند و به ندرت می‌توان افسر قراردادی را پیدا کرد که مایل به ملاقات و بحث در مورد اختلافات شما نباشد. اگر تصمیم یک افسر قراردادی صادر شود، تقریباً مطمئن است که آن تصمیم ادعای شما را به طور کامل یا تا حد زیادی رد می کند. اگر افسر قراردادی نتواند تصمیم کتبی در مورد ادعایی کمتر از 100,000 دلار را ظرف 60 روز پس از دریافت ادعا صادر کند، شما ممکن است کوتاهی او را به عنوان "انکار تلقی" ادعا تلقی کنید. به عبارت دیگر، پیمانکار ممکن است با عدم صدور رای به گونه ای برخورد کند که گویی تصمیمی مبنی بر رد ادعا صادر شده است و طبق حقوق تجدیدنظر که در زیر توضیح داده شده است اقدام کند. به طور مشابه، اگر افسر قراردادی نتواند تصمیمی را در مورد ادعایی بیش از 100000 دلار در یک زمان معقول یا در زمانی که افسر قراردادی اعلام کرده است تصمیمی صادر خواهد شد، صادر کند، پیمانکار همچنین می‌تواند آن شکست را به عنوان یک "انکار تلقی شده" تلقی کند.

افسران پیمانکاری نمی توانند صرفاً به این دلیل که داده های پیمانکار را ناکافی می دانند، صدور تصمیم را به تأخیر اندازند و نمی توانند از صدور تصمیم در مورد ادعای تأیید شده به درستی امتناع کنند. در صورتی که مسئول پیمانکاری معتقد است که پیمانکار اطلاعات کافی برای تصمیم گیری ارائه نکرده است، باید به پیمانکار فرصت تکمیل ادعا را بدهد و در صورت عدم ارائه اطلاعات تکمیلی، بر اساس اطلاعات ارائه شده تصمیم گیری کند. متأسفانه، برخی از افسران قراردادی با درخواست مداوم از پیمانکار برای اطلاعات اضافی در حالی که در واقع اطلاعات کافی برای تصمیم گیری در مورد ادعا ارائه شده است، به دنبال "از پشت سر خود میمون" هستند. تصمیم یک افسر قراردادی می‌تواند ظرف نود روز پس از دریافت در هیئت تجدیدنظر قرارداد که صلاحیت قرارداد را دارد، یا ظرف دوازده ماه به دادگاه دعاوی فدرال ایالات متحده تجدیدنظر شود. هنگامی که یک پیمانکار انتخاب می کند که به هیئت استیناف قرارداد یا دادگاه دعاوی فدرال ایالات متحده مراجعه کند، انتخاب انجمن او الزام آور است و نمی تواند بعداً نظر خود را تغییر دهد و به شخص حقوقی دیگر مراجعه کند. گفته شده است که درخواست تجدید نظر در یک انجمن دوم "خرید قاضی" غیرمجاز است و بنابراین غیرقانونی است.

بنابراین، برای پیمانکاران بسیار مهم است که تصمیم خود را در مورد درخواست تجدیدنظر به هیئت استیناف قرارداد یا دادگاه دعاوی فدرال با دقت ارزیابی کنند. عوامل دخیل در این ملاحظات از موردی به مورد دیگر متفاوت است و هیچ قاعده کلی برای پیروی پیمانکاران وجود ندارد. پیشنهاد می شود قبل از درخواست تجدیدنظر، تصمیم با مشاور حقوقی در میان گذاشته شود. درخواست تجدیدنظر می تواند با تسلیم اخطار تجدیدنظر در بازه زمانی نود روزه به هیئت تجدیدنظر قرارداد ارجاع شود. این اخطاریه باید به صورت کتبی، امضا شده توسط یک مقام مسئول (پیمانکار، یک افسر در صورتی که پیمانکار یک شرکت بزرگ است، یا وکیل آن) باشد و باید قرارداد را با شماره، تصمیم نهایی مورد تجدیدنظر و نمایندگی مشخص کند. صدور آن تصمیم نهایی اگر چه اگر مطمئن هستید که اخطار قبل از انقضای نود روز تحویل داده می شود، خدمات پست سریع کافی است، اما ارسال اعلان از طریق پست سفارشی که مدرک غیرقابل انکار پستی را در بازه زمانی نود روزه ارائه می دهد، ایمن تر است.

اگر تصمیم بگیرید که در دادگاه دعاوی فدرال ایالات متحده اقدام کنید، باید ظرف دوازده ماه پس از دریافت تصمیم افسر متعاهد، شکایتی به دادگاه ارائه شود. شرکت‌ها فقط می‌توانند توسط یک وکیل در مقابل دادگاه نمایندگی شوند، و بنابراین مهم است که به وکیل زمان کافی برای تهیه مدارک لازم برای شروع یک اقدام در دادگاه دعاوی ایالات متحده بدهید. علاوه بر این، باید به رسمیت شناخته شود که در هر دو رویه هیئت تجدیدنظر قرارداد و دادگاه دعاوی، عدم ارائه پرونده در چارچوب محدودیت های لازم باعث می شود که شما حق تجدید نظر خود را از دست بدهید. اگر یک اخطار استیناف را به هیئت تجدید نظر قرارداد ارسال کنید، دولت موظف است یک گزارش اداری، که معمولاً به عنوان "پرونده قانون 4" نامیده می شود، ظرف 30 روز تهیه کند. این پرونده حاوی یک نسخه از تصمیم افسر پیمانکاری، ادعا، مفاد قرارداد مربوطه، نقشه ها و مکاتباتی است که هیئت را در بررسی موضوعات مربوط به درخواست تجدیدنظر یاری می کند.

شما حق دارید پرونده قانون 4 را تکمیل کنید و توصیه می شود در اولین فرصت این کار را انجام دهید تا مطمئن شوید که دولت تمام اسنادی را که برای درک پرونده لازم است گنجانده است. در محاکمه، پرونده قانون 4 معمولاً به عنوان مدرک معرفی می شود و برای سهولت مراجعه برای هر دو طرف و شاهدان آنها در دسترس است. همچنین پیمانکار موظف است ظرف سی روز پس از تسلیم آگهی تجدیدنظر نسبت به طرح شکایت در هیئت مدیره اقدام نماید. این بیان مجدد ادعا است و یک استیضاح و درخواست تسکین است. اگرچه رویه هیئت مدیره به پیمانکاران اجازه می دهد تا خود را نمایندگی کنند، توصیه می شود به دنبال کمک حقوقی باشید. دولت توسط وکیل نمایندگی خواهد شد و تعداد کمی از پیمانکاران آموزش و تخصص لازم را دارند تا به درستی پرونده را برای محاکمه ارائه کنند یا در مورد مسائل حقوقی بحث کنند.

با این حال، این بدان معنا نیست که بسیاری از پیمانکاران کاملاً قادر به رسیدگی به مسائل فنی به شیوه ای نیستند که ممکن است بیش از توانایی های وکلای آنها باشد. بهترین کار این است که تخصص فنی پیمانکار و تخصص حقوقی وکیل به گونه ای ترکیب شوند که پرونده را به صورت واضح و متقاعدکننده ارائه دهد. دولت سی روز پس از وصول شکایت پیمانکار فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند. پاسخ به تک تک ادعاهای موجود در شکایت پاسخ می دهد و دفاعیات مثبتی را که دولت ممکن است داشته باشد بیان می کند. به این ترتیب، طرفین موظفند مواضع مربوطه خود را اعلام کنند تا هیأت بتواند موضوعاتی را که بعداً در دادگاه استماع خواهد شد، شناسایی و طرح ریزی کند. رویه دادگاه دعاوی فدرال از این نظر مشابه است که پس از طرح شکایت اولیه پیمانکار، دولت پاسخ خود را ارسال می کند.

اگرچه دولت معمولاً توسط وکیل آژانس در موضوعی در مقابل هیئت تجدید نظر قرارداد نمایندگی می کند، وزارت دادگستری معمولاً در مورد موضوعاتی که به دادگاه دعاوی فدرال ایالات متحده می رود، نمایندگی ارائه می دهد. رویه‌های پیش از محاکمه که پس از ثبت شکایت و پاسخ به آن می‌آیند، در عمل هیئت و دادگاه تقریباً یکسان است. یکی از مزیت‌های رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در هیئت مدیره، به جای دادگاه، این است که می‌توانید یک رویه تسریع شده را در مقابل هیئت انتخاب کنید. اگر ادعای شما شامل 100000 دلار یا کمتر باشد، می توانید روش تسریع شده اختیاری را انتخاب کنید که مستلزم آن است که تصمیم هیئت مدیره ظرف 180 روز پس از اعلامیه تجدیدنظر شما صادر شود. به طور مشابه، اگر درخواست تجدیدنظر شما شامل 50000 دلار یا کمتر باشد، می توانید رویه تسریع شده را انتخاب کنید که تصمیم هیئت مدیره را ظرف 120 روز پس از ثبت اخطار استیناف ارائه می کند. به منظور آمادگی کافی برای محاکمه، مهم است که پیمانکار در کشف پرونده مخالف شرکت کند. "کشف" فرآیند به دست آوردن شواهد از طرف مقابل است که تمایل به حمایت از پرونده شما دارد، یا اطلاعاتی در مورد پرونده مخالف شما ارائه می دهد.

به طور معمول، کشف به اشکال زیر است: بازجویی - سؤالات کتبی در مورد موضوعات مرتبط و مرتبط که طرف مقابل باید ظرف 30 روز به آنها پاسخ دهد. تهیه اسناد - این درخواست حق بررسی و کپی اسناد مربوط به پرونده در اختیار مخالفان است. اظهارات - مصاحبه با شاهدان مخالف در برابر یک گزارشگر دادگاه برای تعیین اینکه آنها در مورد پرونده چه می دانند، و در صورت رفتن پرونده به محاکمه در مورد چه چیزی آماده شهادت هستند. درخواست پذیرش - اظهارات کتبی ارسال شده به طرف مقابل که، مگر اینکه به آن اعتراض شود، حقایق مربوطه را می پذیرد. به ویژه مهم است که بدانیم قضات اغلب در تصمیم گیری در مورد مسائل فنی به کمک نیاز دارند. یکی از راه‌های ارائه این کمک، استفاده از شهادت کارشناسی در قالب شاهدی است که تجربه و سوابق تحصیلی کافی برای احراز صلاحیت به عنوان «شاهد کارشناس» داشته باشد.

با این حال، همچنین مهم است که شاهد نه تنها واجد شرایط «کاغذ» باشد، بلکه فردی که انتخاب می‌شود، گویا باشد و بتواند به شیوه‌ای متقاعدکننده شهادت دهد. به عبارت دیگر، شما می خواهید کسی در جایگاه شاهد باشد که اعتبار داشته باشد و بتواند روی پای خود فکر کند. به دست آوردن خدمات یک شاهد متخصص در اوایل پرونده مهم است. در صورت امکان، اجازه دهید تا شاهد کارشناس خود در حین انجام پروژه درگیر شود تا شاهد بتواند از محل پروژه بازدید کند و بعداً در مورد مشاهدات خود شهادت دهد. متوجه خواهید شد که یک متخصص کاملاً آماده و واجد شرایط اغلب تأثیر مطلوبی بر قاضی می گذارد و به حمایت از پرونده شما کمک می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
موارد قابل استفاده از این پروپوزال: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پروپوزال استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری– ابزار - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 27 صفحه پروپوزال / 147 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پروپوزال به همراه فایل کامل پایان نامه می باشد. بعد از خرید پروپوزال پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 81