تخلف از عهد امکان پذیر نیست مگر اینکه عقد نکاح باشد. هیچ الزام رسمی در مورد قرارداد وجود ندارد. نیازی به اثبات آن با نوشتن نیست و قانون شکل خاصی از کلمات را تجویز نمی کند. قول یک نفر به ازدواج با دیگری الزام آور نیست مگر اینکه و تا زمانی که دیگری نیز قول ازدواج با شخص اول را ندهد. قول متقابل ازدواج ممکن است از رفتار طرفین متضمن باشد. اعلام تمایل به ازدواج با دیگری که به شخص ثالث داده می شود، به منزله قول نخواهد بود مگر اینکه به اختیار شخص اظهار کننده به شخص دیگر ابلاغ شود. در حالی که لازم نیست وعده های متقابل باید همزمان باشد، هر دو باید در یک زمان معقول از یکدیگر داده شوند. عمل نقض عهد ممکن است توسط مرد و زن انجام شود.

وعده های ازدواج توسط افراد صغیر به اختیار صغیر باطل است. صغیر ممکن است به چنین قولی اقامه دعوی کند، اما ممکن است شکایت نشود، حتی اگر بعد از بلوغ آن را تصدیق کرده باشد. با رسیدن به اکثریت، یک وعده جدید و مستقل برای ازدواج با طرف مقابل الزام آور خواهد بود. تصور می‌شود که اعمال این تمایز در موارد واقعی دشوار است و به‌طور مختلف به‌عنوان «گیج‌کننده» و «تا حدودی ظریف» توصیف شده است که منجر به «برخی اصلاحات شدید» شده است.این یک صفحه اصلی است-شکست:    PAGE NUMBER=1


بخش 2 قانون اصلاحیه بعدی شواهد 1869 ایجاب می‌کند که شواهد شاکی در مورد نقض تعهد «باید با برخی شواهد مادی دیگر در تأیید چنین قولی تأیید شود».

قول زن یا مرد متاهل مبنی بر ازدواج با شخص دیگری در صورتی قابل عمل است که شاکی از وضعیت ازدواج متهم اطلاعی نداشته باشد. اما در مواردی که طرف مقابل از موقعیت متهم آگاه باشد، قول متهم مبنی بر ازدواج با آن فرد پس از فوت همسرش به دلایل سیاست عمومی غیرقابل اجرا خواهد بود. به همین ترتیب، قول متهم مبنی بر ازدواج با طرف مقابل پس از ابطال عقد باطل، غیرقابل اجرا خواهد بود. از سوی دیگر، قول ازدواج باطل از سوی طرفین، قابل اجرا خواهد بود. (از عقدی که باطل است ممکن است هر شخصی چنین رفتار کند و نیازی به حکم فسخ ندارد.) قول به ازدواج مشروط به طلاق ونکولیسخارج از حوزه قضایی احتمالاً بر اساس سیاست عمومی غیرقابل اجرا خواهد بود، اما در انگلستان، در سال 1937، مجلس اعیان اعلام کرد که این در موردی که قول پس از صدور حکم nisi داده شده بود، اعمال نمی شود . (Fender v. St. John-Mildmay [1938] AC l.) این واقعیت که متهم قبلاً با شخص دیگری نامزد کرده است، او را از مسئولیت سلب نمی کند.

قول ازدواج باید در مهلت مقرر و یا در صورت عدم تعیین وقت در مدت معقول محقق شود. در صورت احراز شرط ممکن است از قول مشروط به ازدواج شکایت شود. با این حال، اگر متهم قبل از آن به طور مطلق از اجرای قرارداد امتناع ورزد، اقدام بلافاصله دروغ خواهد بود. به همین ترتیب، دعوی در جایی است که متهم قبل از سپری شدن زمان تحقق شرط، با دیگری ازدواج کند (یا در صورت عدم وجود شرط، اگر انجام دهد).

این یک صفحه اصلی است-شکست:    PAGE NUMBER=2


بنابراین قبل از زمانی که او با شاکی ازدواج کرده است).

چند دفاع برای عمل نقض عهد وجود دارد.

در صورتی که مدعی علیه شرایط مالی یا زندگی قبلی شاکی را به طور جعلی، یا مخفی کردن متقلبانه در جزئیات مادی، به قول خود ملزم کند. بد شخصیتی شاکی نیز موجب معذوریت مدعی علیه می شود مگر اینکه قبل از قول دادن از شخصیت شاکی آگاه بوده باشد.

ناتوانی جسمی یا ذهنی ممکن است موجب حق فسخ قرارداد در شرایط محدود شود. هیچ بیماری یا نقصی جز از ناتوانی مطلق از جانب متهم به درد او نمی خورد، هرچند ثابت شود که انجام وظایف زناشویی جان او را به خطر می اندازد. حبس قبلی در یک بیمارستان روانی فی نفسه توافق ازدواج را باطل نمی کند، اما بر جنون غلبه می شود دفاع می کند.

این واقعیت که متهم صادقانه و منطقی معتقد است که شاکی برای ازدواج مناسب نیست، اگر شاکی واقعاً مناسب باشد، دفاعی نیست.

در نهایت، دفاع از دعوای نقض عهد است که خواهان قبل از وقوع هرگونه تخلف در قرارداد، مدعی را از اجرای تعهد آزاد کرده یا برکنار کرده است. انتشار ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

خسارات ناشی از نقض عهد با هیچ معیار ثابتی اندازه گیری نمی شود و تقریباً به طور کامل به تشخیص قاضی بستگی دارد. (در هیئت منصفه ایرلند

این یک صفحه اصلی است-شکست:    PAGE NUMBER=3


محاکمه ها در چنین مواردی نادر بوده است.) ممکن است خسارت های نمونه ای اعطا شود، و خسارت ممکن است با توجه به رفتار طرفین تشدید یا کاهش یابد.

این یک شرط ضمنی است که در آن زن نامزدی را قطع می کند یا نامزدی با رضایت دوجانبه خاتمه می یابد که تمام هدایای با ارزش (از جمله حلقه نامزدی) را پس دهد مگر اینکه بدون قید و شرط به او داده شده باشد. در صورتی که مرد به طور ناروا از عمل به عهد خود امتناع ورزد، نمی تواند قانوناً درخواست بازگرداندن انگشتر را بنماید.

هدایایی که توسط شخص ثالث داده می شود در صورت عدم وقوع ازدواج توسط اهدا کننده قابل بازپس گیری است.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اختلافات زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
موارد قابل استفاده از این پروپوزال: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پروپوزال استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری– ابزار - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 27 صفحه پروپوزال / 136 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پروپوزال به همراه فایل کامل پایان نامه می باشد. بعد از خرید پروپوزال پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 80