درباره مدل ماتریس
ماتریس مدل سبک از درمان است برای کمک به بهبود طراحی از مواد محرک مانند متامفتامین و کوکائین . این روش در دهه 1980 ایجاد شد و موفقیت گسترده ای را شاهد بود. مدل ماتریسی به صورت زیر است:

درمان یکپارچه . این شامل جنبه های بسیاری از سبک های مختلف درمانی و جهت گیری های روانی است.
یک برنامه فشرده سرپایی (IOP). این مستلزم چندین ساعت درمان در هر روز، چندین روز در هفته است در حالی که به مشتری اجازه می دهد همچنان در خانه زندگی کند.
برنامه بسیار سازمان یافته . کل مدل به طور کامل با موضوعات برنامه ریزی شده و توالی برای هر جلسه و مرحله درمان طراحی و مهندسی شده است.
درمان محدود به زمان . این مدل برای 16 هفته در نظر گرفته شده است، اما بسته به نیاز مشتری می توان آن را برای یک سال تمدید کرد.
درمان اثبات شده . مطالعات متعدد مزایای درمان مبتنی بر بهبودی و ثبات مشتری را نشان داده است . فراتر از محرک ها، این مدل برای طیف وسیعی از مسائل مربوط به مصرف مواد مفید است . اثربخشی آن چنان واضح بوده است که بسیاری از سازمان‌ها از پروتکل درمانی حمایت می‌کنند، از جمله موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر (NIDA).
نظریه و مبانی
توانایی مدل ماتریکس برای گردآوری مؤثرترین جنبه‌ها از مؤثرترین سبک‌ها، آن را به یک نوع درمانی موفق برای افرادی که تازه به بهبودی رسیده‌اند و همچنین کسانی که قبلاً موفق نشده‌اند، تبدیل می‌کند.

برخی از برنامه های درمانی اساس خود را در یک جهت گیری روانی پیدا می کنند. به عنوان مثال، مدیریت اقتضایی (CM) دیدگاه های خود را از رفتارگرایی جمع آوری می کند و همه روش های خود را از این موقعیت استوار می کند. اگرچه این می تواند ارزشمند باشد، اما می تواند محدود کننده باشد زیرا ممکن است شکاف هایی در درمان ظاهر شود. از آنجایی که رویکرد درمان مدل ماتریکس یکپارچه است ، از جنبه های خاصی از چندین سبک درمانی سودمند استفاده می کند، از جمله:

درمان شناختی رفتاری (CBT).
مصاحبه انگیزشی
رفتارگرایی.
درمان حمایتی/ شخص محور.
خانواده، زوج ها و ازدواج درمانی .
گروه درمانی با تاکید بر مهارت های اجتماعی.
گروه ها و جلسات 12 مرحله ای.
توانایی گردآوری مؤثرترین جنبه‌ها از مؤثرترین سبک‌ها، آن را به یک نوع درمانی موفق برای افرادی که تازه به بهبودی رسیده‌اند و همچنین کسانی که قبلاً موفق نشده‌اند، تبدیل می‌کند. همه روش ها از نظر اثربخشی و مناسب بودن برای جمعیت تحت درمان آزمایش می شوند.

وظیفه درمانگر
رویکرد یکپارچه مدل ماتریس به درمانگری نیاز دارد که بسیار ماهر و سازگار با موقعیت‌ها و سبک‌های مختلف باشد. مناسب ترین درمانگر کسی است که در CBT، مصاحبه انگیزشی و فیزیولوژی پشت اعتیاد تجربه داشته باشد.

در مدل ماتریکس، درمانگر:

Fusce vitae
جلسات گروهی، فردی و خانوادگی را تسهیل کنید.
با سایر درمانگران و خدمات اجتماعی هماهنگ کنید تا به نفع مشتری باشد.
حضور و مشارکت در جلسات 12 مرحله ای را تشویق کنید.
مشتری را درگیر مفاهیم درمان شناختی-رفتاری برای درک ارتباط افکار، احساسات و رفتارها کنید.
رفتارهای مورد نظر را تحسین و پاداش دهید.
سازگاری و ساختار را برای آموزش انتظارات در محل برای مشتری فراهم کنید.
از آنجایی که مدل ماتریکس مبتنی بر رویارویی نیست، درمانگر موقعیتی به عنوان معلم و مربی ایجاد می کند . این وظیفه درمانگر خواهد بود که محیطی امن و بدون قضاوت بر اساس مثبت اندیشی و باز بودن ایجاد کند. درمانگر یک درک همدلانه با مشتری ایجاد می کند و نیازهای او را ارتقا می دهد.


مشخصات این پایان نامه:
عنوان پایان نامه: «اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»
موارد قابل استفاده از این پایان نامه: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پایان نامه استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری – ملاک ورود و خروج – ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 27 صفحه پروپوزال / 133 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پایان نامه به همراه فایل کامل پروپوزال می باشد. بعد از پرداخت پروپوزال و پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 76