به طریق مشابهی، رفتار غیرکلامی ممکن است معنای متفاوتی از شیوه ای که تفسیر می شود، ایجاد کند. برای مثال در یک جلسه خانواده درمانی، والدین خشم خود را نسبت به دختر نرسیده به سن بلوغ خود بروز دادند

زیرا دخترشان همیشه زمانی که از او راجع به چیزی سؤال می شد، چشمان خود را گرد می کرد. والدینش او را به خاطر نگاه تیزبین و احمقانه در چهره اش " سرزنش می کردند و دختر چنین کاری را انکار می کرد. او ادعا کرد که از این حرکت آگاه نیست و اصرار داشت که هرگز تیزبین و کودن" نیست و این کاری است که در تمام زندگیش انجام داده است. زمانی که من به والدین توضیح دادم که تمایل دخترشان برای گرد کردن چشمان به سمت راست تنها نشان می دهد که از نیمکره چپ خود برای پردازش کلماتی که می شنود، استفاده می کند، این عمل دخترشان معنای کاملا جدیدی را برای این خانواده ایجاد کرد. رفتار دخترشان تا اندازهای واکنش هوشیارانه محسوب شد اما مهم بود که خانواده بفهمند که همیشه عکس العمل ها تنها از طریق حالات چهره تفسیر نمی شوند. استفاده از تکنیک های شناختی از جمله غلبه احساسات مثبت که توسط گاتمن (۱۹۹۹) ارائه شده است، متضمن آموزش مردم در شناخت ارتباط پاسخ بادامه به وضعیت موجود و رویدادی در گذشته است همانطور که در مورد قبلی که مورد سوء استفاده قرار گرفته بود ذکر شد. مکانیسم انگیختگی اولیه، با استفاده از نوعی راهبرد خودگویی برای کاهش واکنش فیزیولوژیکی تعدبل می شود. چنین تکنیک های تصویر سازی ذهنی در داشتن بادامه ای "آرام و رها" مفید هستند، که بادامه مجبور نمی شود به روشی که برنامه ریزی شده است، پاسخ دهد. بنابراین حتی اگر پاسخ فیزیولوژیک فردی به محرک خاص کاملا تغییر نکند، پاسخ فرد برانگیختگی اولیه می تواند، برای انعطاف پذیری بیشتر تعدیل شود. در مثال قبلی از مارتی و لیزا، چنین تکنیک شناختی برای کمک به لیزا برای روشن نشدن" از لحاظ هیجانی مفید بود زمانی که لیزا با حرفهای مارتی به خود می پیچید وقتی او گفت "من این رفتار او را به نوعی رفتار اغواگرانه دیدم و با من مثل یک آدم خشک و کله پوک رفتار می کند" او گفت. اما بازسازی افکارم خشم من راجع به آن را متلاشی کرد و اجازه داد ارتباط ما کمی بهتر جریان یابد"


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین
موارد قابل استفاده از این پروپوزال: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پروپوزال استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری – ملاک ورود و خروج – ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 19 صفحه
کد فایل : 45


بالاي صفحه