در کتاب معروف دانیل سیگل (۱۹۹۹)، «ذهن پیشرفته»، سیگل مطالب خوبی از چگونگی تأثیرات مغز بر روابط و تأثیر روابط بر شیمی عصبی ما ارائه داده است.

تحقیقات نشان می دهند که دو نفر به شیوه ای تعامل می کنند که شخصیت آنها به عنوان انسان را شکل می دهد. مابقی ( چگونگی تعامل با تجارب محیطی شکل می گیرد. سیگل توجه چشمگیری به سیستم لیمبیک مغز معطوف کرده است که در مرکز واقع شده است و شامل مناطقی از جمله قشر پیشین حدقه ای، کمربندی پیشین و بادامه می شود. این مناطق نقش مهمی در هماهنگی فعالیت های ساختارهای بالایی و پایینی مغز ایفا می کنند و اعتقاد بر این است که در توازن احساسات، انگیزش ها و رفتارهای هدفدار هم نقش دارند. در حقیقت، گاهی اوقات مغز لیمبیک مغز هیجانی که نامیده می شود. همچنین بین این منطقه با هر قسمت قشر تازه مخ ارتباطات عصبی وجود دارد که بخشی از مغز است که بیشتر از کارکردهای دیگر، ادراک و رفتار را تنظیم می کند. ساختارهای لیمبیک همچنین تکمیل محدوده کلی فرایندهای روحی اولیه را تسهیل می کنند که در عملکردهای انسان مثل ارزیابی مفهوم، پردازش تجربه اجتماعی و تنظیم احساسات، بسیار مهم هستند. این اطلاعات نشان می دهند که در رابطه با شیمی زیستی کار بیشتری باید انجام شود و اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه ما از قبل می دانستیم باید، راجع به تأثیر آن بر روابط جمع آوری شود. بنابراین چرا همه این مطالب در روابط مهم هستند. همانطور که در مورد مارتی و نیز مشاهده کردیم، این امر عامل های اساسی بود که نیاز به فهمیدن دااشت تا پیشرفتی در درمان حاصل شود. به هر حال لازم به ذکر است که حتی اگر مغزهای ما به صورت ژنتیکی به روش حسی عمل می کند.اجدا از تجارب ما عمل نمی کند، تجارب زیست عصبی و زنانگی به روشی تعامل می کنند که تمایلات زیستی خاص می توانند تجارب شخصی را ایجاد کنند که تا حد زیادی در موفقیت یک رابطه نقش دارند. از آنجا که ذهن ما با تداخل فرایندهای روانی عصبی و روابط میان فردی توسعه می یابد، تجارب خاص در روابط به طور متعاقب تأثیر برجسته ای بر مغز دارند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد. سیستم لیمبیک برخی افراد از لحاظ ژنتیکی ساختارهای متفاوتی نسبت به سایرین دارد. این امر می تواناد توضیح دهد که چرا برخی افراد راحت تر از دیگران احساسات خود را بروز می دهند، برای مثال تحقيقات نشان داده است که سیستم لیمبیک در زنان متفاوت از مردان است به همین دلیل است که زنان ممکن است راحت تر از مردان گریه کنند یا به روشی متفاوت نسبت به مردان احساسات خود را نشان دهند. به هر حال جالب است که مردان معمولا نابردباری خود را در مقابل این صفت زنان بروز می دهند، چیزی که در تمام ادوار زمانی گزارش شده است . از این رو چنین اطلاعات مسلمی می تواند اعتقاد نادرست قدیمی مردان مبنی بر گریه زنان تنها به خاطر تحت نفوذ قرار دادن مردان برای تسلط خود بر آنها را باطل کند. این امر تحریف شناختی است که به نظر می رسد تا اندازه ای به صورت نادرست پایه ریزی شده


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی روابط چندگانه بین سیستم های مغزی رفتاری، اضطراب اجتماعی و ویژگی های شخصیتی سرشت و منش با اعتیاد اینترنتی دانشجویان
موارد قابل استفاده از این پروپوزال: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پروپوزال استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری – ملاک ورود و خروج – ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
کد فایل : 43


بالاي صفحه