موضوع پروپوزال : بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان (پروپوزال کیفی)


فهرست محتویات این پروپوزال : محتویات / صفحه

طرح مسئله 

فمنیسم لغتی فرانسوی است که به آنچه در قرن نوزدهم در آمریکا تحت عنوان «جنبش زنان» معروف بود، اطلاق می‏شد. جنبش زنان مجموعه متنوعی از گروه‏هایی بود که هر یک به نحوی در «پیش برد» موقعیت زنان تلاش می‏کردند. اینک مفهوم فمنیسم فعالیت تمام کسانی را که در زمینه‏های مختلف برای پایان دادن به تابعیت تلاش می‏کنند در بر می‏گیرد. 

هدف و انگیزه تحقیق 

آشنایی با فمنیسم بعنوان یک نظریه، و سپس یافتن راه کارهای عملی جهت پیاده کردن نقاط مثبت این نظریه و اصلاح آن. 

گرچه تاریخی طولانی از پیدایش فمنیسم نمی‏گذرد، ولی می‏توان قدمت آن را به قدمت رویارویی زنان با موانع و مشکلات در زندگی دانست. با این همه هرچند بعنوان یک تفکر و نظر سالهای زیادی از آغازش نمی‏گردند اما گستردگی و تاثیر این پدیده در اقصی نقاط جهان نشان دهنده آن است که جامعه امروز نیاز به آن داشته است. 

ضرورت موضوع تحقیق

فمنیسم همواره وجود داشته است، یعنی از زمانی که زنان تحت تابعیت قرار گرفته‏اند در برابر این تابعیت مقاومت کرده‏اند. مقاومت آنها گاهی جمعی و آگاهانه و گاه منفرد و نیمه آگاهانه، جهت گریز از نقش‏های تحمیلی از سوی جامعه صورت گرفته است. بیماری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و حتی ابتلاء به بیماریهای روانی اشکال مختلف بروز این مقاومت بوده‏اند، با این همه و علی‏رغم قدمت و تداوم مقاومت زنان تنها در طول ۳۰۰- ۲۰۰ سال اخیر یک جنبش وسیع و قابل ملاحظه فمنیستی به صورت متشکل پدید آمده و برای مبارزه با ستم بر زنان تلاش کرده است. ولیکن همیشه جایگاه واقعی زن در جوامع مختلف زیر سوال بوده که فمنیسم متشکل در واقع پاسخ زنان به این مسئله بوده است.

سوالات تحقیق 

آیا فمنیسم به عنوان یک نظریه سیاسی مطرح است؟ 

آیا فمنیسم تحت تاثیر نظریه ‏های جامعه شناختی قرار گرفته است؟ 

آیا فمنیسم ایرانی نگرشی متفاوت از فمنیسم غربی نسبت به مسئله زن دارد؟ 

آیا جنبش زنان در زمان مشروطه بر روند فمنیسم در ایران تاثیر داشته است؟ 

آیا مجله زنان بیش از مجله پیام زن به مسئله فمنیسم پرداخته است؟

فرضیه ‏ها   

فمنیسم بعنوان یک نظریه سیاسی در غرب مطرح بوده است.

جامعه شناسان فمنیسم را یک تفکر جامعه شناسی می‏دانند.

فمنیسم در ایران متاثر از بافت بومی ایران است.

تعریف مفهوم فمنیسم 

فرهنگ لغت ربرت این کلمه را چنین تعریف می‏کند «آیینی که طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است». 

ماهنامه ادبی Athenaeum مورخ 28 آوریل 1985 (1273 هـ ش) در توضیح کلمه فمنیست نوشته «زنی که از خود ظرفیت مبارزه برای کسب استقلال را دارد». 

و فرهنگ لغات انگلیسی و بستر (1975) معنای فمنیسم را چنین نگاشته «طرز تفکری که حقوق اجتماعی و سیاسی زنان را مساوی حقوق مردان دانسته و نهضتی که برای تحقق چنین آرمانی تلاش می‏کند». 

در فرهنگ حیم واژه فمنیست اینگونه تفسیر شده «عقیده به برابری زن با مرد و مبارزه در این راه ».

روش تحقیق 

الف: کتابخانه ای 

در روش کتابخانه ای نمی توان ادعا کرد که در خصوص یک موضوع خاص به بیشتر منابع موجود استناد شده است. زیرا اولاً منابع وسیع می باشند و ثانیاً عدم دسترسی به بعضی از آنها موجب میشود که در روش کتابخانه ای به هر آنچه باید دریافت، نمی توان رسید. در مورد فمینیسم منابع به زبان فارسی چندان گسترده نیست؛ با این حال سعی شده است حتی الامکان از منابع فارسی و غیر فارسی برای ارائه یک کار نسبتاً مطلوب استفاده شود تا اهداف تحقیق تاحدودی تأمین گردد. 

ب: تحلیل محتوی

در زندگی اجتماعی معاصر برای محتوای پیام های ارتباطی اهمیت و اعتباری خاص قائل شده اند بطوریکه تجزیه و تحلیل محتوای ارتباطات اکنون از روشهای مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می‏رود و با کاربرد‏های گوناگون خود امکانات پژوهشی وسیعی در اختیار محققان می گذارد.

جامعه آماری در تحلیل محتوی 

مقالات فمنیستی مطرح شده در دو مجله زنان و پیام زن که بین سالهای 78-68 منتشر شده است. در مجله زنان در 9 شماره به چاپ مطلب در مورد فمینیسم مبادرت شده و در مجله پیام زن تنها در چهار شماره مسئله فمینیسم مورد بررسی قرار گرفته است. 

شیوه انتخاب نمونه 9 هردو نشریه پیام زن و زنان ماهانه منتشر میشوند. از مجله پیام زن همان چهار شماره‏ای که مطلب فمنیستی دارد، انتخاب شدند و از مجله زنان نیز چهار شماره که از لحاظ زمانی به مطالب مجله پیام زن نزدیکتر بودند. 

واحد تحقیق 9 هشت مقاله فمینیستی از دو مجله پیام زن و زنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

مقوله های تحقیق 

مقوله‏ها، موضوعها یا طبقاتی هستند که گروهی از عناصر را (که در تحلیل محتوا واحد ثبت نامیده می‏شود) زیر یک عنوان نوعی جمع می کنند و علت این گردآوری، خصوصیات مشترک این عناصر است.

تعریف مفاهیم و مقوله های تحقیق: 

بررسی: تحقیق و پژوهش در زمینه مسئله ‏ای است که شخص پژوهشگر می خواهد به آن برسد. 

تحلیل محتوی: یکی از فنون تحققی است که برای توصیف عینی و منظم و کمّی محتوای آشکار ارتباطات به کار می رود و هدف آن تفسیر کردن است.

منابع و مآخذ 

منابع فارسی 

کتبموارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 19 صفحه
شماره فایل 33


دانلود فایل اصلی و کامل این پروپوزال بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه