از آنجائیکه عوامل بسیار زیادی می توانند بر عملکرد جنسی تأثیر بگذارند تعجب آور نیست که بگوئیم این فرآیند بارها دچار آسیب شده و به مشکلاتی در میل، انگیختگی و ارگاسم جنسی منجر می گردد.


فهرست محتویات این مقاله (عنوان ها و شماره صفحه):

اختلال های کارکرد جنسی 1 ماهیت اختلال های جنسی 2 جدول 2-1: مراحل چرخه پاسخ جنسی مطابق DSM–IV و اختلالات عملکرد جنسی مربوط به آنها 4 اختلالات میل جنسی 5 اختلالات انگیختگی جنسی 6 اختلال نعوظی مرد 6 اختلالات ارگاسم 7 اختلال ارگاسمی زن 7 اختلال ارگاسمی مرد 8 انزال زودرس 8 اختلالات درد جنسی 9 مقاربت دردناک 9 واژنیسموس 9 جدول 2-2 : ملاک های تشخیصی DSM-IV برای واژینیسم 10 اختلال عملکرد جنسی ناشی از اختلال طبی عمومی 11 اختلال نعوظ مرد ناشی از اختلال طبی عمومی 12 مقاربت دردناک ناشی از یک اختلال طبی عمومی 12 اختلال کمبود میل جنسی ناشی از یک اختلال طبی عمومی 12 اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد 13 منابع 13


بخشی از این مقاله :

از آنجائیکه عوامل بسیار زیادی می توانند بر عملکرد جنسی تأثیر بگذارند تعجب آور نیست که بگوئیم این فرآیند بارها دچار آسیب شده و به مشکلاتی در میل، انگیختگی و ارگاسم جنسی منجر می گردد. تعیین برآورد دقیقی از وسعت مشکلات جنسی در میان جمعیت عمومی کار دشواری است و چنین برآوردهایی بیانگر این است که 10 تا 50 درصد جمعیت بزرگسالان، برخی از انواع مشکلات جنسی را در برهه ای از زمان گزارش می کنند .

ناتان (1986) داده های حاصل از 22 مطالعه چاپ شده در طول یک دورة پنجاه ساله را به منظور بروز ناهنجاری های جنسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و یافته های این مطالعه با توجه به محدودیت های روش شناختی موجود در مطالعات، میزان بالای بروز ناهنجاری های جنسی را در جمعیت عمومی تأئید نمود. (اسپنس، 1995، ترجمه توزنده جانی و همکاران، 1389). اختلالهای جنسی در سابق تقریباً بطور کامل، ناشی از تجارب اولیه دوران کودکی، مخصوصاً نابهنجاری مربوط به رفتار جنسی در دوران کودکی و روابط کودک با والدین تصور می شدند. درمان روانکاوی فردی، به عنوان درمان انتخابی، تلقی می شد و هدف آن، فراهم آوردن بصیرت هایی درباره تعارضهای روانی ناخودآگاه بود. در اواخر دهه 1950 و در طی دهه های 1960، رویکرد رفتار درمانی مخصوصاً حساسیت زدایی منظم برای درمان برخی اشکالات جنسی معرفی شدند. این رویکردها از منطق درمانی بسیار متفاوت در مقایسه با روان کاوی برخاسته بودند، یعنی این که اکثر مسائل جنسی، اکتسابی هستند (که ممکن است در هر مرحله ای از زندگی اتفاق بیفتند)؛ اکتساب آنها به شیوه هایی قابل تبیین طبق نظریه یادگیری صورت می گیرد و بنابراین می توان آنها را با استفاده از روشهای درمانی مبتنی بر اصول یادگیری، تغییر داد. درمان قابل استفاده برای افراد مبتلا به اختلا ل های جنسی، به دنبال انتشار کتاب مسترز و جانسون تحت عنوان "نارسایی جنسی در انسان " تغییری بنیادی پیدا کرد. البته از زمان پیدایش این روش درمانی تاکنون، انعطاف پذیری و تنوع رویکردها و تأکید بر جنبه های شناختی درمان، بیشتر شده است. (هاوتون و همکاران، 1989، ترجمه قاسم زاده، 1389).

ماهیت اختلال های جنسی

تعریف عملی و منطقی اختلال جنسی عبارت است از اختلالی پایدار در الگوی بهنجار علاقه یا پاسخ جنسی . بدین ترتیب اختلال های جنسی از انحرافات یا تنوع جنسی ـ رفتارهای جنسی که از نظر کیفی رفتارهایی نابهنجار تلقی می شوند و ممکن است برای سایر افراد زیان بخش باشد ـ تمیز داده می شوند. اما این تعریف، کاملاً خرسندکننده نیست، چرا که اولاً در عمل، ناممکن است که بتوانیم دامنة "الگوی بهنجار" رفتار جنسی را تعریف کنیم و ثانیاً تعیین این که فردی از لحاظ کارکرد جنسی دچار اختلال است یا نه، به این بستگی دارد که آیا به نظر شریک جنسی اومسأله ای وجود دارد یا نه. و این ممکن است تحت تأثیر انتظارات ناشی از دخالت سایر عوامل، مانند دوستان، رسانه ها و نظر پزشکی قرار بگیرد. دو بعد مهم در توصیف مسائل جنسی عبارتند از زمان بروز و میزان مسأله. برای توصیف مسائلی که از آغاز فعالیت جنسی خود را بروز می دهند و مسائلی که پس از یک دوره کارکرد جنسی رضایت بخش خود را نشان می دهند به ترتیب از اصطلاحات اختلالهای اولیه و اختلالهای ثانویه استفاده می شود.

و نیز برای توصیف مسائلی که در همة موقعیت های جنسی، خود را نشان می دهند و مسائلی که فقط در برخی موقعیت ها بروز داده می شوند (مثلاً در ارتباط جنسی با شریک جنسی همیشگی) و نه در موقعیت های دیگر (مثلاً در ارتباط جنسی با شریک جنسی اتفاقی یا دستکاری)، به ترتیب از اصطلاحات کلی (غیر موقعیتی) و موقعیتی استفاده می شود. در هر دسته از اختلال های جنسی، ممکن است تنوع قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد. به عنوان مثال، دسته مربوط به اختلال در نعوظ شامل موارد زیر است: مردهایی که وقتی با شریک جنسی خود هستند نعوظ وقتی تنها هستند، نعوظ پیدا می کنند؛ مردهایی که تحت هیچ شرایطی، نعوظ پیدا نمی کنند. مشکل جنسی دیگر، فقدان رضایت جنسی را نمی توان به راحتی در دسته بندی های اختلال جنسی قرار داد، اما در میان افرادی که برای گرفتن کمک مراجعه می کنند، از اهمیت برخوردار است.

اگر زوج هائی که برای راهنمائی به درمانگاههای اختلال جنسی مراجعه می کنند، رضایتی از روابط جنسی خود ندارند. عده ای از این زوجها دچار اختلال جنسی آشکاری نیستند، بلکه به طور اختصاصی از "فقدان لذت " شکایت دارند. در این گونه شکایت ها عوامل متعددی ممکن است نقش داشته باشند از جمله اشکالات مربوط به ارتباط به طور کلی، از دست رفتن جذابیت طرفین برای همدیگر، و خستگی از فعالیت جنسی ثابت (از لحاظ شکل و وضعیت ارتباط جنسی). اما گاه این مسئله ممکن است ثانویه به آسیب دیدگی علاقة جنسی باشد (بن کرافت، 1983).

غیر از مسئله فقدان رضایت جنسی و شکایت های اختصاصی دربارة اختلال جنسی، افراد دارای مشکلات جنسی ممکن است با تصاویر بالینی دیگری توجه متخصصان را به خود جلب کنند مانند افسردگی، بی خوابی، شکایت های مربوط به پزشکی زنان و نازایی. بنابراین استخراج مسائل جنسی، به مهارت متخصصان، علاقه و توجه به پرس وجو دربارة سازگاری جنسی و آگاهی از این که قبیل شکایت ها ممکن است نمایانگر مشکلات جنسی باشد، بستگی پیدا می کند. (هاوتون و همکاران، 1989، ترجمه قاسم زاده، 1389).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
کد فایل 62 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه