فهرست محتویات این مقاله (عنوان و شماره صفحه) :

حمل و نقل و ترافیک 1 سفر 1 ترافیک 1 حجم ترافیک 1 ترافیک ساعت شلوغ 1 ظرفیت راه 1 ظرفیت طراحی 2 ظرفیت ترافیکی 2 سطح سرویس 2 کاربری زمین 2 تراکم 3 پیکرهبندی 3 رگرسیون خطی 3 دیدگاهها، نظریهها و رویکردها 3 دیدگاهها و نظریات مرتبط با حملونقل و ترافیک 4 دیدگاههای حملونقلی قبل از فراگیر شدن خودرو 4 راینهارد باومایستر 5 سوریا ای ماتا 5 اوژن هنارد 6 نیمه‌ی اول قرن بیستم (دوره مدرنیسم) 6 نیمه‌ی دوم قرن بیستم 7 تجارب داخلی و خارجی 11 تجارب داخلی 11 تجارب خارجی 13 تجربه امریکا (کالیفرنیا) 13 تجربه امریکا (گروه مطالعاتی پنجرسی) 14 تجربه امریکا (نهاد برنامه ریزی ناحیه کلانشهری ویچیتا) 15 کنترل تردد خودرو در رنستاد 15 شبکه حمل و نقل و توسعه شهری در سنگاپور 16 شیوه سیاست‌گذاری 17 راهبردها و ابزار مداخله 17 کسب و کار مناسب در جای مناسب در هلند با روش ABC 19 طبقه‌بندی فعالیت‌ها در زون‌های مذکور 20 نحوه مکان گزینی (فعالیت ها) در قالب سیاست ABC در هلند 20 مدیریت تقاضای حمل و نقل در لس آنجلس 21 جمع بندی و استخراح محورهای نظری 22 منابع 30


بخشی از این مقاله :

باومایستر ازجمله پیشگامانی است که به ترافیک شهری اندیشیده و روی آن مطالعات دقیقی انجام داده است. باومایستر دیدگاه‌های مختلفی در زمینه توسعه شهری، ذخیره کردن زمین، مسکن و ... داشت، اما موضوع اصلی که باومایستر را مطرح می‌سازد مبحث ترافیک شهری است. باومایستر رابطه‌ی میان ترافیک و گسترش شهر را رابطه‌ی مستقیم و متقابل می‌دانست و به همین خاطر و چند دهه پیش از اختراع خودروی شخصی، به مسئله‌ی ترافیک پرداخت و اعتقاد داشت که: " تنها بامطالعه‌ی دقیق و سامانمند ترافیک شهری می‌توان به آن امیدوار بود". او انواع ترافیک شهری را بر اساس سه معیار متفاوت گونه‌بندی نمود؛ نوع وسیله‌ی نقلیه (نوع سفر)، زمان سفر و سرانجام، سمت‌وسوی سفر، او انواع ترافیک را برای نخستین بار به؛ ترافیک پیاده، وسیله‌ی نقلیه‌ی شخصی، و حمل‌ونقل همگانی تقسیم کرد (پاکزاد،1386: 114).

سوریا ای ماتا سوریا ای ماتا معتقد بود که در برنامه‌ریزی و طراحی شهری «اولین و عمده ترین اصل» این است که «کلیه مشکلات شهرسازی ناشی از مشکلات ترافیک هستند». به عقیده وی مناسب ترین شکل برای یک شهر آن است که هر شهروند در کمترین مدت ممکن قادر باشد از خانه اش به سایر نقاط رفت‌وآمد کند. سوریا می گفت که امروزه راه آهن بهترین وسیله حمل‌ونقل است و علاوه بر اینکه ازنظر سرعت و توالی رفت‌وآمدها و قیمت ارزان وسیله قابل‌اطمینانی است شکلی «خطی» را برای شهرها ایجاب می کند. این شکل تقارن ساختاری و قابلیت توسعه و ترقی را موجب می شود که خصیصه مشترک شهرهای آینده با موجودات طبیعی خواهد بود (استروفسکی، 1991: 50).

در سال 1919 گنزالس دل کاستیللو در نمایشگاه بازسازی در بروکسل، نمونه بلژیکی یک شهر خطی را که به‌مراتب جاافتاده‌تر از نمونه اصلی (طرح سوریا) بود و بر اساس مقاصد مختلف، شهر به مناطقی تقسیم می شد که دارای پنج خیابان موازی و یک مرکز کاملاً مشخص بود. این کار نمونه دیگری بود از مجموعه راه‌حل‌هایی که بر اساس توسعه خطی شهرها مطرح‌شده‌اند (استروفسکی، 1991: 51) اوژن هنارد مسائل ترافیکی نقش عمده‌ای در مطالعات هنارد داشتند .هنارد بر این عقیده بود که اکنون زمانی فرارسیده است که باید چارچوب یک نظریه عام و کلی یا مبانی یک بررسی علمی از نیازهای ترافیکی پی‌ریزی شود بنابراین او نه‌تنها انواع ترافیک را بر اساس شش اصل (ترافیک مربوط به امور خانه‌داری ، امور خانه‌داری ، امور حرفه‌ای ، امور اقتصادی یا تجاری ، امور اجتماعی یا تفریحی ، امور جشن‌ها و اعیاد و رفت‌وآمدهای استثنایی) تفکیک بلکه بر اساس کیفیت یا وجه مشخصه‌ای که هر نوع از رفت‌وآمدها دارا بودند نیز آنها را به دسته‌هایی تقسیم کرد مانند : (رفت‌وآمدهای موقتی یا دائمی ، رفت‌وآمدهایی که به‌طور یکنواخت توزیع می‌شوند ، رفت‌وآمدهای همگرا یا واگرا).

هنارد تنها به طراحی شبکه خیابان‌ها اکتفا نکرد ، زیرا به‌خوبی آگاه بود که کارایی شبکه پیشنهادی وی متأثر از چگونگی طراحی تقاطع‌هاست و دراین‌باره نوشت:«مسئله تقاطع‌ها ...ناچار است که به‌زودی به‌عنوان یک اولویت مطرح شود.» جمله فوق را هنارد درزمانی نوشت که به موضوع تقاطع‌ها که امروزه نقش خصوصاً پراهمیتی را در هر طرح ترافیکی دارا هستند ، چندان توجهی نمی‌شد. بدین ترتیب هنارد مطالعه دقیق همه‌جانبه‌ای را در این موضوع آغاز و دو راه‌حل پیشنهاد کرد که اصول اولیه آنها بعدها به‌طورکلی موردقبول واقع شدند. اولین راه‌حل وی ، ساختن تقاطع‌های دوطبقه بود که یک‌شکل جنینی و ابتدایی از سیر تحول تقاطع‌هایی است که نهایتاً امروزه به‌صورت روگذرها و زیرگذرهای چندطبقه در هر نقشه‌ای برای شهرهای بزرگ در نظر گرفته می‌شوند. دومین پیشنهاد برای حل مشکل تقاطع‌ها ،طرح «فلکه» بود ، به همراه راهروهای زیرزمینی برای پیاده‌ها. این راه‌حل بعد از جنگ جهانی دوم در بریتانیای کبیر رسماً پیشنهاد و توصیه شد که در صورت لزوم با همراهی تقاطع‌های دوطبقه تکمیل شود (پاکزاد،1386: 220).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 37 صفحه
کد فایل 46 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...