فهرست مقاله و توضیحات:

استفاده و رضامندی 1

الگویی از رویکرد استفاده و خشنودی 4

فرضیه های اصلی نظریه استفاده و رضامندی 5

عناصر الگوی نظریه استفاده و رضامندی 6

نیازها و انگیزه ها 6

خشنودی 8

پژوهشهای خارجی (نظریه استفاده و رضامندی) 9

پژوهشهای داخلی (نظریه استفاده و رضامندی) 12

منابع 12موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 19 صفحه
کد فایل 10 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه