پیشنهاد موضوع پروپوزال روانشناسی کودک درباره مهارت های شناختی

 مربیان و آموزش دهندگان کودکان خردسال باید تلاش کنند تا کودکانی که تحت نظرشان هستند به ریاضیات علاقمند شوند.

برای این کار آنها باید فضایی ایجاد کنند که تفکر ریاضیاتی را تسهیل کند. برای ایجاد چنین فضایی لازم است کارهای زیر صورت گیرد:

* ارزش قایل شدن و ارج نهادن به تفکر ریاضیاتی که در دوران خردسالی رخ میدهد.

* نشان دادن کارهای ریاضیاتی که در زمینه خردسالی انجام شده است.

* صحبت کردن با کودکان دربارہی مفاھیم ریاضی۔

* بالا بردن سطح انتظارات ریاضیاتی از کودکانی که با آنها کار می کند. " تشویق و ترغیب کودکان به کسب تجربه در زمینه تفکر ریاضیاتی.

* ارزشی قایل شدن برای تمامی جنبه های ریاضیات و نه فقط توانایی عددی.

* فراهم ساختن امکان تفکر در مورد ریاضیات بدون نیاز به استفاده از مواد عینی.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

مقایسه مهارت های شناختی و فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی و دانش آموزان عادی

بالاي صفحه