1. پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاکتیک های حل تعارض و عملکرد خانوداه در زوج های متقاضی طلاق.

2. مقایسه همدلی عاطفی، همبستگی خانواده و تاکتیک های حل تعارض در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی.

3. بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر انعطاف پذیری کنشی و راهبردهای مقابله با استرس زنان متاهل.

4. بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی( MBSR) بر تاب آوری، استرس، اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به سایکوسوماتیک.

بالاي صفحه