دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی برای درس سمینار

 عنوان: اثربخشی آموزش برنامه ای دانش افزایی فراشناختی دبیران بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
شماره: 28


قسمتی از این پروپوزال:

بیان مساله:

یکی از اهداف و وظایف آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می گردد. با این وجود از کل دانش آموزانی که وارد سیستم آموزش و پرورش می شوند، تعداد کمی از آنها می توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و به اصطلاح عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند(میکائلی، افروز و قلی زاده، 1391). عملکرد تحصیلی یکی از مهم ترین معیار هایی است که در بررسی توانایی دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کند. این مفهوم یکی از مهم ترین پارامترهایی است که در پیش بینی وضعیت آتی دانش آموزان از لحاظ صلاحیت علمی مورد استفاده قرار می گیرد (کان ، 2009).

جانسن (2004؛ به نقل از جوهان ، 2005) عملکرد تحصیلی را چنین تعریف کرده است: توانایی های به هم پیوسته شناختی که یادگیرنده را قادر می سازد تا بر اطلاعات تحصیلی بر اساس معیارهای داده شده تسلط یابد، برای این که توانایی لازم را برای سال تحصیلی بعد کسب کند. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر می گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کرده اند (زهراکار، 1386). که در بین عوامل فردی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی افراد، خلاقیت اوست. خلاقیت حالت ذهنی است که به تمام کارهای هوشمندانه انسان وحدت می بخشد (آرویل ، 2005).

در این تعریف خلاقیت فعالیتی تخیلی است که منجر به نتایج ابتکاری و ارزشمند می شود. آرویل (2005) پنج مفهوم اساسی را در این تعریف مشخص کرده است؛ 1)تخیلی بودن؛2)داشتن روش و اسلوب؛ 3) تعقیب هدفمندانه؛ 4) ابتکاری بودن؛ 5) ارزشمندی که هر کدام بخشی از جریان خلاقیت محسوب می شوند. خلاقیت به عنوان یک پدیده ی جذاب در دهه های اخیر مورد توجه و تاکید نظام های آموزشی قرار گرفته است چرا که دانش آموزان قسمت بسیاری از زندگی کودکی و نوجوانی خود را در نظام آموزش رسمی می گذارنند و طبیعی است که برنامه های آموزشی و درسی بر تجارب آنها بسیار اثر گذار است و از طرفی به وجود آوردن شرایط توسعه و ارتقای مهارت های خلاق و خلاقیت دانش آموزان به مطالعه و تحقیق نیاز دارد، این که چه روش های یاددهی-یادگیری می تواند توسعه ی این مهارت ها را شدت بخشد نیز به تحقیق و پژوهش نیاز دارد.

اهمیت و ضرورت:

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. بر این اساس همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند. اما بعضی از عوامل وجود دارند که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها می شود. در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل علاوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و ساختاری، باید به بعد روانی و اجتماعی دانش آموزان توجه شود؛ لذا نیازها، انگیزه ها، نگرش ها، تمایلات و استعداد های خاص دانش آموزان که مبین بعد روانی آنها است، در مطالعه آسیب شناسی نظام آموزشی باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد (زینلی پور، زارعی و زندی نیا، 1388).

از اهداف عمده تعلیم و تربیت، شکوفا کردن استعدادهای مختلف انسان می باشد که از مهم ترین آنها می-توان به استعداد ارائه راه حل های بدیع و نو برای مسائل متنوع اشاره کرد. بنابراین ایجاد زمینه برای حل مسئله و در نظر گرفتن راه حل های جدید برای آن نیز می تواند از جمله اهداف تعلیم و تربیت قرار گیرد. امروزه جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به افراد خلاق نیاز دارد، میزان پیشرفت یک جامعه در گرو چگونگی تربیت و پرورش نسل جوان است. لذا با در نظر داشتن این مهم می توان، مسئله خلاقیت را از مهم ترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی دانست (نظری، 1390). خلاقیت بعنوان ویژگی شگرف انسانی نه تنها در دوران کودکی و جوانی، بلکه در تمامی طول عمر قابل ظهور است. در واقع توانایی شخص برای خلاق و نوآور بودن ممکن است در مراحلی بصورت کمون باقی بماند اما می توان آنرا دوباره احیاء کرد. خلاقیت واژه ای است که اکثر محققان به تعریف و ترسیم افراد خلاق می‌پردازند. که آن می تواند به عنوان آفرینندگی حل مسئله تعریف شود (استادی، 1384).

همچنین از بعد دیگر مساله در زمینه اهمیت پژوهش حاضر می توان بیان داست که با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، انفجار اطلاعات، افزایش جمعیت و ...، افراد می بایست برای رویارویی با مسائل و مشکلات روزافزون، آمادگی ارائه ی راهکارهای جدید را داشته باشند چرا که دنیای امروز نیازمند رویکردهای جدید است (خسروانی و گیلانی، 1386). امروزه همه اندیشمندان و محققان معتقدند که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست. پس می توان گفت: تاریخ تمدن، ثبت توانایی‌های خلاق بشر است. امروزه همه جوامع بشری به خلاقیت نیاز مبرم دارند و می‌توان اذعان نمود که خلاقیت رمز اصلی و اساس پیشرفت ومانع وابستگی یک جامعه پویا است و اساس آسایش و رفاه بیشتر انسان در زندگی فردی و اجتماعی حال و آینده است (حسینی، 1378).

پیشینه:

پژوهش های داخلی

محمدی درویش بقال و همکاران (1392) در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب امتحان) در دانش آموزان دبیرستانی اسلامشهر پرداخته اند. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات گروه آزمایش و گواه نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی سبب ارتقای انگیزش درونی، احساس خودکارآمدی شده و اضطراب آزمون را کاهش می دهد.

پژوهش های خارجی

رامداس و زیمرمن (2008)، در مورد اثر بخشی آموزش های راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی و خودارزیابی دانش آموزان صورت گرفته، نتایج نشان نی دهد که انش آموزان که راهبردهای خودتنظیمی را مورد استفاده قرار می دهند، خودکارآمدی بهتری دارند و خود را به شکل مثبت تری ارزیابی می کنند و در نتیجه انگیزه آموختن بالاتری دارند.

ابزار:

آزمون سنجش خلاقیت تورنس (عابدی).

آزمونی که تحت عنوان سنجش خلاقیت تورنس در ایران شناخته می شود در واقع شکل کوتاه و استاندارد شده آن می باشد که توسط عابدی استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفی گردیده و در ادبیات روانشناسی کشورمان با علامت اختصاری CT شناخته می شود . عابدی ابتدا در سالهای 63-1362 و با تشویق و کمک دانشجویان رشته های روانشناسی دانشگاههای تهران، نسبت به ساخت یک آزمون چند گزینه ای 75 سوالی براساس تئوری و تعریف تورنس جهت سنجش خلاقیت اقدام نموده و ابتدا روی 650 نفر دانش آموز پایه سوم راهنمائی تهران اجرا کرد . بعداً طی فعالیتهای علمی در دانشگاه کالیفرنیا و با کمک دانشجویان ، نسبت به تجدید نظر و بازسازی آن اقدام و نهایتاً در سال 1994 با همکاری گروهی از اساتید دانشگاه مذکور( اونیل ، عابدی و اسپیل برگر) فرم 60 سوالی تهیه ، هنجاریابی ( بر روی 16250نفر دانش آموز )، استاندارد و ارائه گردید . تاکنون بیش از 2000 مقاله علمی که در آنها آزمون تورنس به عنوان ملاک سنجش خلاقیت استفاده شده ، چاپ گردیده است ( دائمی و مقیمی بارفروش ، 1383). این آزمون در واقع چهار عامل تشکیل دهنده خلاقیت یعنی سیالی ، بسط ، ابتکار و انعطاف پذیری را مورد سنجش قرار می دهد.

ادامه دارد ...

منابع : ....


قیمت با تخفیف ویژه:


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com


همه پروپوزال های سایت همراه با پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه هایی که در پروپوزال به عنوان ابزار معرفی شده، پس از خرید همراه با این فایل ایمیل می شود.همچنین برخی از ویژگی های نمونه پروپوزال های سایت نویسان:

1- دارای بالاترین کیفیت و مطابق با جدیدترین اصول روش تحقیق هستند.

2- تاکنون این پروپوزال ها در هیچ سایتی منتشر نشده اند.

3- این موضوعات کاملا جدید و غیر تکراری هستند.

4- برای درس روش تحقیق و سمینار کاملا مناسب هستند.

5- فایل آن ها ورد word و قابل ویرایش است.

6- همه پروپوزال ها دارای منبع فارسی و لاتین هستند.

6- خرید آسان و سریع تنها با چند کلیک

بالاي صفحه