پروپوزال درس روش تحقیق چیست +یک نمونه پروپوزال آماده

بطور کلی یک طرح تحقیق پژوهشی یا همان پروپوزال که توسط یک محقق باید تهیه و تنظیم گردد دارای قسمت های مختلفی است .

برخی از این قسمت ها عبارتند از نوشتن مسئله اساسی تحقیق ، اهمیت و ضرورت انجام آن ، بررسی ادبیات و کارهای انجام شده در زمینه مورد نظر ، سوالات و فرضیات تحقیق ، روش شناسی تحقیق و زمان بندی انجام تحقیق است .

بیان مسئله تحقیق بطور کلی شامل توضیح مسئله ، مشخص کردن جنبه های مجهول و مبهم آن و ذکر متغیرهای مسئله و شرح هدف از تحقیق و پژوهش است .

قسمت اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در برگیرنده اختلاف نظرها و کمبودهای تحقیقات موجود و بررسی میزان نیاز و اهمیت موضوع و فواید احتمالی نظری و عملی آن است.

بررسی ادبیات و سوابق موضوع عبارتند از شرح پیشینه و کارهای انجام شده چه در داخل و خارج پیرامون موضوع تحقیق است.

در این زمینه باید مجموعه تحقیقات انجام شده از نکته نظرهای نوع پژوهش انجام شده ، الگوریتم ها ، روش های ارائه شده ، نحوه شبیه سازی یا پیاده سازی محیط و داده های استفاده شده و غیره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در اینجا یک نمونه پروپوزال روش تحقیق برای آشنایی بیشتر شما به طور خلاصه منتشر شده است و همچنین می توانید فایل کامل آن را از انتهای این متن دانلود نمایید.

دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی


نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی

عنوان: رابطه بین باورهای هوشی و ادراک خودمختاری با سبک تبیینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان سمنان
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
شماره: 09


قسمتی از این پروپوزال:

بیان مساله:

سبک تبیین (اسناد) یک متغیر شناختی شخصیت است که منعکس می کند چگونه افراد بر حسب عادت، حوادثی را که در زندگی شان رخ می دهد، تبیین می کنند یا به عبارت دیگر سبک اسناد شیوه ای است که افراد پیامدهای مثبت و منفی یا موفقیتها و شکستهای خود را بوسیله آن تبیین می کنند(سنجیوان و همکاران، 2008).

بعد اولیه اسناد این است که اسنادها در کانون علیت یعنی ابعاد درونی (نظیر توانایی و تلاش) و ابعاد بیرونی (نظیر شانس) متفاوتند. درونی بودن مربوط به عللی می شود که در درون یک شخص رخ می دهند. در حالیکه بیرونی بودن، علل را بیرون از یک شخص یا در محیط تبیین می کند.

مثلاً وقتی فرد در امتحانی شکست می خورد؛ می تواند آن را به علل درونی نظیر ناتوانایی و یا کوشش کم خود و یا به عوامل بیرونی نظیر دشوار بودن سوال ها یا بدشانسی نسبت دهد. بعد دوم تئوری اسناد، ثابت بودن است. این بعد اشاره به تغییر پذیری علل در طول زمان دارد و اینکه آیا آن علل در طول زمان ثابت و دایمی باقی خواهد ماند (نظیر کمبود توانایی و کم استعدادی) یا نه قابل تغییرند (نظیر دشواری شرایط یا میزان کوشش) بعد سوم قابلیت کنترل است. این بعد در لگوی جدید درماندگی آموخته شده توسط آبراسون و همکاران (1978)، در نظر گرفته نمی شود، اما در فهم سبکهای اسناد مطابق با سایر تحقیقات مهم تلقی می شود. قابلیت کنترل به مقداری که یک علت تحت کنترل فرد است، اشاره دارد. کلی بودن-اختصاصی بودن، بعد چهارم علل است و اشاره به تعمیم پذیری یک علت در موقعیت و در کل زمان دارد (بی کا و بیکر ، 2005).

از جمله متغیرهایی که در درون بعد ثبات اسنادها قرار دارد باورهای هوشی است. زیرا آنها عمدتاً به تغییر پذیری توانایی هوشی و نیز موثربودن یا نبودن تلاش و تمرین توانایی هوشی اشاره دارد (دوئک و لگرت ، 1998). اسنادهای علی نامناسب (از قبیل اسناد شکست به توانایی و اسناد موفقیت به شانس) به نظریه ذاتی هوش همبسته هستند (الیس ، 2007).

دوئک و لگرت (1988) و دوئک (1975 و 1999) نظریه ای از هوش را گسترش دادند که براساس آن باورهای کودکان درباره ی هوش رفتارشان را تحت تاثیر قرار می دهد. کودکانی که هوش را ثابت و غیر قابل تغییر در نظر می گیرند، نظریه ذاتی از هوش دارند. در مقابل، کودکان دارای نظریه افزایشی هوش بر این باورند که هوش قابل تغییر است و به تدریج افزایش پیدا می کند (دوئک، 1986). آنها اسناد های انعطاف پذیر و قابل کنترل دارند و در هنگام برخورد با مشکل موفق تر عمل می کنند (تامیر و همکاران، 2007).

افراد دارای باور هوشی ذاتی ‌ عملکرد تحصیلی خود را شاخص توانایی خود می دانند و چالش و تلاش را نشانه ی فقدان توانایی می دانند اما افراد دارای باور هوشی افزایشی ‌ چالش را نشانه تلاش بیشتر می دانند (هنگ ، چیو ، دوئک ، لین و وان ، 1999؛ ملدن و دوئک، 2006؛ میل و ملدن، 2010).

اهمیت و ضرورت:

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که سبک اسناد یا تبیین دارای استلزم های مهمی در بخش های متفاوتی از زندگی روزانه است و با افسردگی (ولپی و لوین، 1998)، عملکرد ورزشی (سلیگمن، نولن-هوسما، تورنتون و تورنتون، 1990)، سلامت جسمانی (دوا، 1995)، سلامت روان شناختی (هیرشی و موریس، 2002)، عملکرد افراد در زمینه های حرفه ای (کر و گری، 1995) و عملکرد در قلمرو آموزش و پرورش (بریجز، 2001) مرتبط است(به نقل از تمنایی فر و همکاران، 1390؛ شهرآراي، فرزاد، زارعي، 1384).

در حوزه آموزشی دانش آموزان، بسته به سبک اسناد که به آن اعتقاد دارند، پیشرفت تحصیلی خود را به عوامل مختلفی از جمله توانایی، سعی و کوشش، سطح دشواری تکلیف، بخت و اقبال و ... نسبت می دهند که همین امر به نوبه خود، انتظارات متفاوتی را در آنان ایجاد کرده و منجر به انگیزه های متفاوتی در آنان می شود. بنابراین اسناد هم به علت اثرات خود وهم به علت عواطفی که ایجاد می کنند از اهمیت خاصی برخوردارند و می توانند بر بسیاری از عوامل دیگر از جمله میزان انگیزه فرد برای پیشرفت و نیز عملکرد تحصیلی او اثر گذار باشند.

پیشینه پژوهش:

پژوهش های داخلی:

طباطبایی، آلبویه، جهان، و طباطبایی (1393) پژوهشی با هدف اثر باز آموزی اسنادی بر باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای تجدیدی انجام دادند. به همین منظور تعداد 28دانش آموز دختر پایه اول دبیرستان شهر سمنان، که حداقل در یک درس در سال تحصیلی 1390-1391تجدید شده بودند، به شیوه ی تصادفی ساده انتحاب شدند و با انتساب تصادفی در یکی از گروههای آزمایشی یا کنترل قرار گرفتند.

طرح پژوهشی از نوع آزمایشی بود که آزمودنیها قبل از شروع مداخله و پس از پایان آزمایش به سؤالات پرسش نامه باورهای هوشی پاسخ دادند. میانگین نمرات دروس تجدیدی آزمودنیها در قبل و پس از مداخله به عنوان نمرات پیش آزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. تحلیل آماری نشان داد میانگین پیشرفت تحصیلی، باورهای هوشی افزایشی و باورهای تلاش آزمودنیهای گروه آزمایشی به گونه ای معنی دار بالاتر از میانگین پیشرفت تحصیلی، باورهای هوشی افزایشی و باورهای تلاش آزمودنیهای گروه کنترل بود. در مورد باورهای هوشی ذاتی بین دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

پژوهش های خارجی:

او دنل و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین خودمختاری، سبک های اسناد و شادکامی در دانشجویان دانشگاه پرداختند. 141 دانشجو که 69 درصد از آنها زن و در دامنه سنی 27-17 سال بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین خود مختاری و سبک های اسناد رابطه وجود دارد و خودمختاری به واسطه سبک های اسناد با شادکامی مرتبط است. میل و ملدن (2010) در مطالعه در زمینه نظریه ضمنی هوش و نقش تسلط پردازش د ادراک پرداختند.

نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که افراد دارای باور هوشی ذاتی عملکرد تحصیلی خود را شاخص توانایی خود می دانند و چالش و تلاش را نشانه ی فقدان توانایی می دانند اما افراد دارای باور هوشی افزایشی چالش را نشانه تلاش بیشتر می دانند. الیس (2007) به بررسی ارتباط سبک های فرزند پروری و سبک های انگیزشی کودکان پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که اسنادهای علی نامناسب (از قبیل اسناد شکست به توانایی و اسناد موفقیت به شانس) به نظریه ذاتی هوش همبسته هستند.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

سبک تبیین (اسناد):

تعریف مفهومی: سبک تبیین (اسناد) یک متغیر شناختی شخصیت است که منعکس می کند چگونه افراد بر حسب عادت، حوادثی را که در زندگی شان رخ می دهد، تبیین می کنند یا به عبارت دیگر سبک اسناد شیوه ای است که افراد پیامدهای مثبت و منفی یا موفقیتها و شکستهای خود را بوسیله آن تبیین می کنند(سنجیوان و همکاران، 2008).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از سبک تبیین نمره ای است که فرد از پرسشنامه سبک های اسناد پیترسون و سلیگمن (1984) کسب می کند.

باورهای هوشی

تعریف مفهومی: باورهایی درباره ی هوش که رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد.

دوئک دو نوع‌ نظریه‌ ضمنی‌ هوشی را باهم مقایسه می‌کند: باور هوشی‌ افزایش (نظریه افزایشی) و باور هـوشی ذاتـی. باور هـوشی‌ افزایشی‌ به این مطلب اشاره‌ دارد که هوش کـیفیتی انـعطاف‌پذیر و قابل افزایش است. در مقابل، باور ذاتی در مورد هوش‌ بیان‌ می‌کند‌ که هوش کیفیتی ثابت و غیرقابل افزایش است (حجازی، رستگار، کرم دوست، قربان جهرمی، 1387).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از باورهای هوشی نمره ای است که فرد از پرسشنامه باورهای هوشی دوپیرات و مارین(2005) کسب می کند.

روش پژوهش:

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر هیچ متغیری دستکاری نمی شود و هدف تعیین رابطه بین باورهای هوشی و ادراک خودمختاری با سبک تبیینی دانش آموزان است، لذا روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.

ابزار پژوهش:

پرسشنامه سبک اسناد: این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و نخستین بار برای اندازه گیری اسنادهای افراد برای رویداهای غیرقابل کنترل توسط پیترسون و سلیگمن (1984) ساخته شد. پرسشنامه سبک اسنادی دربرگیرنده دوازده موقعیت فرضی (شش رویداد خوب و شش رویداد بد ) است. برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است. نخستین پرسش که درباره مهمترین علت این رویداد است، اگر چه در نمره گذاری به کار برده نمی شود اما ضروری است تا آزمودنی به سه پرسش بعد بر حسب موارد زیر پاسخ دهد. این موارد شامل درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار و کلی یا اختصاصی بودن رویداد می باشد. نمره ها را می توان برای هر یک از سه بعد یاد شده در نظر گرفت (وولز ، 2011). بریج (2001) برای پرسشنامه سبک اسناد ضریب آلفای کرونباخ 8/0 را گزارش نموده است.

اسلامی شهر بابکی (1369) طی پژوهشی با این مقیاس ضریب آلفای کرونباخ را برای موقعیت شکست درونی 75/0، موقعیت شکست پایدار 43/0، موقعیت شکست کلی 73/0 و در موقعیت موفقیت درونی 74/0، موقعیت موفقیت پایدار 56/0 و موفقیت کلی 76/0 به دست آورد. سلیمانی نژاد (1381) آلفای کرونباخ برای کل پرسشهای پرسشنامه را 74/0 گزارش کرد (موسوی، اسلام دوست، غباری بناب، 1390).

منابع فارسی

آهنچیان، محمد رضا؛ ارفع، فاطمه و بهمن آبادی، سمیه. (1393). رابطه سبک اسناد و خود تنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-1390. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14 (4): 362-350.

منابع لاتین

Bauer, J; Mulder, R H. (2006). Upward feedback and its contribution to employees’ feeling of self determination. Journal of Workplace Learning Vol. 18 No. 7/8, 508-521.


 

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.