وقتی از اهمیت تحقیق سخن می گوییم یعنی بیان می کنیم که این تحقیق ار نظر چه ابعاد ومولفه هایی مهم است.

در یک نگاه کلی ،اهمیت تحقیق از دو بعد قابل بررسی است:

از باب نظری :

پژوهشگر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش ، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند . او برای این کارف باید نشان دهدکه تحقیق مزبور، از دیدگاهی جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند . بیان اهمیت موضوع تحقیق ، باید بتواند اهمیت و ارزش تحقیق را نسبت به نظریه های موجود و یا شرایط موجود ، به اثبات برساند. اغلب پژوهشگران در مطالعات خود ، متوجه جای خالی موضوعی می شوند و تحقیق مزبور باید این کمبو را جبران کند. اگر تحقیق در مورد یک تئوری یا یک مدل است ، در آن صورت ، تحقیق می تواند آزمون مهمی از ۀن تئوری باشد و یا امکان دارد پژوهشگر از مفاهیم یا اصولی استفاده کند که پژوهشگران قبلی استفاده کرده اند و پرسش های خود را همانند پرسش هایی که آنها در تحقیقات پیشین به کار گرفته اند، تنظیم کند ; ولی داده ها از گروهای متفاوت جامعه و زمان دیگری جمع آوری می شود . از این رو،نتایج حاصل از تحقیق ، می تواند موجب گسترش تئوری پیشین گردد.

از باب عملی(کاربردی) :

معمولا تحقیقات برای جامعه ار ابعاد مختلفی اهمیت دارد.مثلا نتایج تحقیق می تواند کدام مشکل جامعه را حل کند؟یا در کدام سازمان ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟این اهمیت انجام تحقیق از بعد عملی یا کاربرد نتایج تحقیق در شرایط واقعی است .

به مثال های زیر توجه کنید:

دانشجویی موضوع پیش بینی میزان مصرف برق یا گاز را با توجه به اطلاعات و داده های گذشته انتخاب می کند . در زمینه اهمیت موضوع مسائل زیر را مطرح می کند. اگر بتوانیم میزان مصرف برق یا گاز منطقه مورد نظر را با توجه به داده های موجود پیش بینی کنیم ، می توانیم از قبل میزان مورد نیاز را تامین و اقدامات مورد نیاز را انجام داد که این امر باعث کاهش خطات و هزینه های احتمالی می گردد. ولی اگر این تحقیق قبلا انجام شده باشد،می تواند آن را مطالعه نماید و ببیند که چه نواقص و ایراد هایی دارد،مثلا می تواند بگوید در تحقیقات انجام شده قبلی پارامترهای دما،تعطیلات رسمی ، و غیره در نظر گرفته نشده است ; از آنجایی که این پارامتر ها در میزان مصرف اثر دارند در این تحقیق این پارامتر هادر نظر گرفته خواهد شد .

یا اینکه دانشجویی موضوع، « ارزیابی رضایت مندی مشتریان از خدمات صنعت بانکداری الکترونیکی » را انتخاب کند می تواند در زمینه اهمیت موضوع خود بنویسد که با توجه به رشد سرویس های مختلف بانکداری الکترونیکی از اینترنت بانک گرفته تا موبایل بانک و انواع دستگاه های پرداخت الکترونیکی ، برای میزان رضایت مندی از این سرویس ها در جهت سرمایه گذاری و توسعه آن سرویس ها مهم است که بانک ها بدانند مشتریان از کدام سرویس ها به چه دلیل رضایت بیشتر د ارند و خدمات بیشتری می گیرند. ضرورت انجام تحقیق ضرورت تحقیق با رویکرد با دو مولفه «زمان » و«مکان» صورت می گیرد. بنابر این ،گاهی موضوعاتی مهم هستند ; اما ضروری نیستند.

این نکته نیز حائز اهمیت است که ئر تحقیق و فرآیند آن ،میلیون ها موضوع مهم بالقوه وجود دارند; اما موضوعات ویژه ای هستند که ضرورت انجام پیدا می کنند. می توان از طریق ارائه خلاصه ای از نوشته های صاحب نظران و خبرگان آگاه که موضوع را ضروری می دانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند،ضرورت تحقیق را به اثبات رسانید و یا در باره آن استدلال کرد.

ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تاکیدی که به وسیله متخصصان و صاحب نظران در یک زمان خاص یا مکان خاص صورت می گیرد ، بیان کننده این است که تحقیق مورد نظر از ضرورت خاصی برخوردار است و به عبارت دیگر ،تاثیر انجام تحقیق در حل مسائل بخش های مختلف جامعه و ایجاد تحو در یک جامعه خاص یا حل مشکلات در یک مکان خاص بیان می شود.

یک پژوهشگر با نگارش بخش های اهمیت و ضرورت تحقیق خویش در حقیقت امور زیر را بیان می کند:

_ آگاهی خود را نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع نشان می دهد.

_ ضرورت پرداختن به آن رااز نظر زمان توضیح می دهد.

_ استدلالات لازم جهت انجام تحقیق و صرف هزینه ها را توجیه می کند.

_ ضرورت پرداختن به آن را از نظر زمان توضیح می دهد.

_ خواننده را نسبت به محتوای ارائه شده و تحلیل ها و بررسی ها ،حساس تر می کند.

یک کار پژوهشی ممکن است خروجی های مختلفی داشته باشد،به عنوان مثال هر یک از مفاهیم و اطلاعات زیر می تواند نتیجه به دست آمده از یک کار پژوهشی باشد.

_ یک حوزه علمی جدید یا گرایش در یک زمینه علمی ایجاد یا باز می کند.

_ تئوری های موجود را به شکل تجربی و شبیه سازی اثبات و اعتبار سنجی نماید.

_ یک سیستم ،معماری یا مدل جدید در رابطه باموضوع پژوهش ارائه و نشان دهد.

_ الگوریتم های جدیدی را عرضه نماید یا الگوریتم های موجود را بر حسب پارامترهای مختلفی مانند سرعت،دقت وپیاده سازی بهینه نماید.

_ یک ابزار یا محیط شبیه سازی جدیدی در زمینه خاص را طراحی ،پیاده سازی یا توسعه دهد.

_ شاید ایده ها ونتایج قبلی به دست آمده را با داده های جدیدی رد یا به چالش بکشد .

_ مجموعه داده های ناسب جهت ارزیابی ،مقایسه و یا پیاده سازی سیستم ها از طریق تجربی بدست آورد.

نمونه اهمیت و ضرورت تحقیق:

عنوان پژوهش : 

مقایسه نارسایی هیجانی، کیفیت زندگی و تیپ شخصیت c در افراد مبتلا به سرطان و افراد سالم.

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که سرطان بیماری مزمن و شایعی است که بروز کلی آن از دهه 70 تا به امروز همچنان رو به افزایش بوده است. در سال 2007 در آمریکا تخمین زده شده که 4/1 میلیون مورد جدید سرطان در طی سال آینده در کشور تشخیص داده خواهد شد(ایرواین ، 2007). علی رغم پیشرفت های قابل توجه علم پزشکی، همچنان سرطان به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های قرن حاضر و دومین علت مرگ و میر بعد از بیماری قلب و عروق مطرح است.

سرطان به عنوان یک بیماری فلج کننده و صعب العلاج در جامعه تلقی می شود و فرد متعاقب تشخیص آن دچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیر واقعی از مرگ و کاهش انرژی اجتماعی می گردد، به طوری که ضرورت بستری مکرر و نگرانی های مداوم برای بیماران و خانواده های آنها، فرد را به سمت وسوی اختلالات روانی می کشاند(خانجانی، بشیر پور و خسرو شاهی، 1391).

در طی دو دهه گذشته، وضعیت روانی و کیفیت زندگی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات بالینی بوده و به عنوان یکی از جنبه های موثر در مراقبت از بیماران مورد تاکید قرار گرفته و بررسی آن از نظر تشخیص تفاوت های موجود بین بیماران، پیش بینی عواقب بیماری و ارزشیابی مداخلات درمانی مورد استفاده قرار گرفته است (آشویل و دروکس ، 2001). از طرف دیگر، عوامل شخصیتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون ناسازگاری‌ها دخالت دارند. به این منظور گروه کثیری از مطالعات درصدد روشن کردن نقش مولفه های شخصیتی در جمعیت‌های بالینی و سالم بوده‌اند (وان برکی ، 2009).

برخی از ویژگی‌های خاص شخصیتی باعث می‌شود تا افراد در موقعیت‌های گوناگون زندگی، رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره شخصیت، در پیشگیری یا اقدامات احتمالی در مورد بروز برخی اختلالات و نابسامانی‌های شخصیتی می‌تواند به فرد کمک کند. بر همین اساس بررسی عوامل مانند نارسایی هیجانی و کیفیت زندگی و تیپ شخصیت C که ممکن است در بروز و تشدید بیماری سرطان نقش داشته باشد ضروری است.

همچنین مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این تحقیق بوده است:

- نیاز به بررسی کیفیت زندگی، نارسایی هیجانی و تیپ شخصیتی در بیماران روان تنی؛

- درک روابط این سازه ها با بیماری سرطان، می تواند نقش مهمی در طرح های آموزشی و مداخلات مرتبط با بیماران سرطانی داشته باشد.

- شناسایی مشکلات روان شناختی در بیماران سرطانی می تواند از بروز بیماری سرطان پیشگیری نماید.

- عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛ - ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه.

با توجه به موارد بالا، شناخت مشکلات روان شناختی این بیماران و تلاش در جهت رفع این مشکلات با توجه به هزینه های بالایی که برای فرد و جامعه دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است.

البته پژوهش های مختلفی به مشکلات روان شناختی این بیماران پرداخته اند. اما با بررسی های انجام شده در ایران، هیچ تحقیقی به طور مستقیم به نارسایی هیجانی، کیفیت زندگی و تیپ شخصیت c در افراد مبتلا به سرطان و افراد سالم نپرداخته است.

لذا مقایسه این ویژگی ها در بیماران سرطان و افراد سالم ضرورت پیدا کرد.

مشاهده پروپوزال های استاندارد