همراه با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های:
نقش واسطه ای نگرش های تغذیه ای در رابطه بین سبک های دلبستگی و تصور از خود


تعریف مفهومی:

تصور از خود: تصور از خود به مجموعه احساسات و برداشت های فرد از خویشتن اطلاق می شود که این خویشتن ادراک شده به نوبه خود به ادراک فرد از جهان و هم بر رفتار او تاثیر می گذارد(منبع...).

تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر منظور از تصور خود نمره ای است که فرد از پرسشنامه تصور از خود بک (1978) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: نقش واسطه ای نگرش های تغذیه ای در رابطه بین سبک های دلبستگی و تصور از خود
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 29 صفحه
شماره: T107قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


12000تومان
بالاي صفحه